Aday Öğrencilerin Sıkça Sorduğu Sorular


İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nün amacı, mühendis ve mühendis adayı öğrencilere, elektronik ve haberleşme düzen ve sistemlerinin tasarım, geliştirme, üretim ve çalışmaları konusunda sağlam bir bilimsel ve teknik bilgi birikimi kazandırmaktır. EHM Bölümü 50'den fazla doktoralı öğretim üyesi, araştırma görevlileri, idari çalışanları, eğitim ve araştırma laboratuvarları altyapısı, öğretim üyelerinin araştırma projeleri ve köklü bir geçmişe sahip İTÜ tarafından sağlanan olanaklarla seçkin mühendisler yetiştirmektedir.

  • Elektronik ve Haberleşme Mühendisleri hangi konularda çalışır?
  • Mezunlarınız daha çok hangi sektörde, hangi şirketlerde çalışırlar?
  • İTÜ'de yabancı dilimi geliştirebilir miyim?
  • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ile "Elektrik" ve "Elektrik-Elektronik" mühendislikleri arasında ne fark vardır?
  • İTÜ'de kütüphane olanakları yeterli mi?
  • Bölümünüzde laboratuvar olanakları ne durumda?
  • Mezun olunca hangi kariyer seçeneklerine sahip olurum?
  • Bölümde yeterli sayıda öğretim üyesi var mı?
  • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ders planı ve ders içeriklerini nereden öğrenebilirim?
  • Elektronik ve Telekomünikasyon opsiyon seçimi nedir?
  • Öğrencileriniz uluslararası öğrenci değişimi ve yurtdışında staj olanaklarına sahip mi?
  • Sizi tercih etmemiz için birkaç sebep söyleyebilir misiniz?
  • Öğrencileriniz ortalama kaç yılda mezun oluyorlar, dersler zor mu?
  • Lisans öğrencilerinin araştırma yapmaları, araştırma projelerinde çalışmaları imkanı var mı?
  • Henüz mezun olmadan önce İTÜ Kampüslerine yakın yerlerde çalışmaya başlama fırsatları var mı?
  • İTÜ'de ARI Teknokent olduğunu öğrendim, mezun olduğumuzda Teknokent'te şirket kurup kendi işimizin patronu olabilir miyiz?
  • İTÜ Kampüsünde sağlık hizmetleri nasıl sağlanıyor?
  • Mezun olana kadar 45 gün zorunlu staj yapmamız gerektiğini öğrendim, staj yeri bulamazsam bana kimler yardımcı olabilir?
  • Lisans öğrencilerinin uluslarası konferanslara ve öğrenci yarışmalarına katılabilir mi? Maddi destek olanakları ne düzeyde?
  • İTÜ'de tüm yeni öğrenciler kampüsteki yurtlardan yararlanabilir mi?
  • Lisans öğrencileri tarafından hazırlanan ders projeleri, 4. sınıf bitirme projeleri ne amaçla yapılır? İyi proje ve bitirme tezi hazırlamanın bir ödülü, mükafatı var mı?
  • Lisans öğrencilerinizin kazanmış olduğu ulusal ve uluslararası başarılar var mı?
  • Yandal ve Çift Anadal Programı nedir? EHMB öğrencisi olursam, hangi seçeneklere sahibim?
  • Bölümünüzü kazanamazsam başka bir İTÜ programına yerleşip Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine yatay geçiş yapabilir miyim?
  • Bu bölümü kazanıp mezun olduktan sonra kariyerime akademisyen olarak devam etmek düşünüyorum? Nasıl bir yol önerirsiniz?
  • Lisans öğrenciniz olduğumda bitirme çalışması yapacağım konuyu nasıl seçmemi önerirsiniz?
  • İTÜ'de %30 ingilizce eğitim için zorunlu hazırlık olduğunu okudum. Aslında benim ingilizcem iyi, ama yine de tekrara hazırlık okumayı istiyorum. 1 yıl tekrar hazırlık sınıfı okumak iyi bir seçim mi?
  • Bölümünüz mezunları başarı bursu kazanarak yurtdışında yüksek öğrenime devam edebiliyor mu? Öğretim üyelerinizin referans olma açısından uluslararası bağlantıları var mı? Yurtdışı kurumlarla ortak projeleriniz var mı?
  • Mezun olduğumda ne durumda olacağım? Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunu olarak hangi becerilerim olacak?
  • Bölümünüze kayıtlı toplam ne kadar lisans, yüksek lisans ve doktora öğencisi var?