Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Elektronik Mühendisliği Lisansüstü Programı

Güz

Zorunlu ELE503E Active Network Synthesis, (3+0)
ELE514 Sistem Kuramı, (3+0)
ELE596 Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer (2+0) (kredisiz)
ELE519 Elektrik Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler, (3+0) (Matematik)
[ KOM505E Probability Theory and Stochastic Processes, (3+0) veya UAH 511 Olasılık Teorisi ve Stokastik Prosesler](Matematik)
Seçmeli ELE505E Low-Voltage Analog Integrated Circuit Design, (3+0)
ELE501E Noise in Electronic Devices and Systems, (3+0)
ELE509E Current-Mode Analog Circuit Design, (3+0)
ELE605E RF Circuit Design, (3+0)
ELE609E Low-power Electronic System Design, (3+0)
ELE603E Advanced Topics in Electronics, (3+0)
ELE523E Computational Nanoelectronics, (3+0)

Bahar

Zorunlu ELE514E System Theory, (3+0)
ELE512 İleri Analog Tümdevre Tasarımı, (3+0)
ELE596 Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer (2+0) (kredisiz)
ELE519 Elektrik Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler, (3+0) (Matematik)
Seçmeli ELE504 Sayısal MOS Tümdevre Tasarımı, (3+0)
ELE510 İleri Lojik Devre Tasarımı, (3+0)
ELE604 Elektronik Devrelerin Yapay Sinir Ağları ile Tasarımı, (3+0)
ELE606 Elastik Dalga Elemanları ve Uygulamaları, (3+0)
ELE602 VLSI Teknolojisinde Temel Süreçler, (3+0)
ELE614E Microelectronics Circuits in Optical Communication Systems, (3+0)
ELE508E RF Microelectronics, (3+0)
ELE502E Heterostructure Transistor Technologies and Applications, (3+0)
ELE506E Sensitivity and Tolerance Analysis, (3+0)
ELE612E Design of Integrated Data Converters, (3+0)
ELE608E Phase-Locked Systems, (3+0)
ELE603E Advanced Topics in Electronics I, (3+0)
ELE610E MOSFET Modeling and Analog Circuit Design with BSIM3, (3+0)


İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 2011 yılında hazırlanan İTÜ Lisansüstü Tanıtım Kitapçığında Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı ve programlarına ilişkin bilgilendirme sayfaları görülebilir.

elektronik-lisansustu 

Bağlantılar

  1. İTÜ LEE Sayfaları - Elektronik Mühendisliği Sayfası
  2. İTÜ Öğrenci Otomasyon Sistemi - Açılan Dersler Listesi