Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Telekomünikasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı

Güz

Zorunlu TEL503E Applied Electromagnetic Theory, (3+0)
TEL515E Statistical Signal Processing, (3+0)
TEL517 Bilgi Kuramı, (3+0)
TEL596 Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer, (2+0) (kredisiz)
TEL696 Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer, (2+0) (kredisiz)
TEL518 Karmaşık Değişkenli Fonksiyonlar Kuramı, (3+0) (Matematik) [2019-2020 Bahar Dönemi Öncesi Girişliler]
TEL529 İleri Mühendislik Matematiği, (3+0) (Matematik)
[ KOM505E Probability Theory and Stochastic Processes, (3+0) veya UAH 511 Olasılık Teorisi ve Stokastik Prosesler](Matematik)
Seçmeli TEL501E Microwave Radar Systems, (3+0)
TEL505E Mobile Communications Systems, (3+0)
TEL506E Planar Optical Wavequides and Fibers, (3+0)
TEL509E Microwave System Engineering, (3+0)
TEL511 Kuvantum Elektroniği ve Laser Kuramı, (3+0)
TEL519E Image Processing, (3+0)
TEL525E Remote Sensing Systems, (3+0)
TEL527E Speech and Audio Signal Processing, (3+0)
TEL528E Special Topics in Telecommunication Engineering, (3+0)
TEL531E Statistical Pattern Analysis and Classifıcation, (3+0)
TEL601E Electromagnetic Waveguides, (3+0)
TEL603E Advanced Topics in Telecommunications, (3+0)
TEL607 İleri Kodlama Kuramı, (3+0)
TEL611 Radyo Dalgası Yayılımı, (3+0)
TEL614E Queueing Theory, (3+0)
TEL617E Convex Analysis and Large Scale Optimization, (3+0)

Bahar

Zorunlu TEL502E Detection and Estimation Theory, (3+0)
TEL508 Sayısal İletişim Kuramı, (3+0)
TEL518E Theory of a Complex Variable Functions, (3+0) (Matematik) [2019-2020 Bahar Dönemi Öncesi Girişliler]
TEL529E Advanced Engineering Mathematics, (3+0) (Matematik)
TEL596 Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer, (2+0) (kredisiz)
TEL696 Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer, (2+0) (kredisiz)
Seçmeli TEL510E Telecommunication Network Planning and Management, (3+0)
TEL514 Telsiz İletişim, (3+0) [2019-2020 Bahar Dönemi Öncesi ders adı: Telsiz İletişimde Modü.ve Kod.]
TEL516E Antenna Theory Design, (3+0)
TEL520E Digital Video Processing, (3+0)
TEL523 Görüntüleme Radarları ve İşaret İşleme, (3+0)
TEL524E Computational Electromagnetics, (3+0)
TEL526 Uydu İletişim Sistemleri, (3+0)
TEL528E Special Topics in Telecommunication Engineering, (3+0)
TEL601E Electromagnetic Waveguides, (3+0)
TEL603E Advanced Topics in Telecommunications, (3+0)
TEL606 Uyarlamalı İşaret İşleme, (3+0)
TEL608E Spectral Estimation Methods, (3+0)
TEL612 Radar Kesit Alanı Kestirme ve Düşürme Teknikleri, (3+0)
TEL618E Advanced Estimation Methods in Wireless Communications, (3+0)
TEL620E Optimization Models in Telecommunications, (3+0)


Yönetmelik ve Senato Esasları adresine tıklayarak ek bilgi edinilebilir.


Telekomünikasyon Mühendisliği Sayfasını buraya tıklaya görebilirsiniz.

telekomunikasyon-lisansustu

Başlıca Çalışma Alanları

İletişim Kuramı

 • Analog ve Sayısal İletişim Sistemlerinin İlkeleri ve Tasarımı
 • Telsiz İletişim Sistemleri ve Şebekeleri
 • Sayısal Modülasyon Teknikleri
 • Kanal Kodlama, Kodlamalı Modülasyon
 • Turbo, LDPC ve Kutupsal Kodlar
 • Çok-girişli Çok-çıkışlı (MIMO) Sistemler
 • Çeşitleme Teknikleri (Uzay-Zaman Kodlama, İşbirlikli Çeşitleme)
 • Ağ Kodlama
 • Veri İletişimi

İşaret İşleme

 • İstatistiksel İşaret İşleme
 • Kafes (Lattice) Süzgeçler
 • Sayısal Görüntü İşleme, Sayısal Video İşleme, Ses (audio) İşleme
 • İstatistiksel Örüntü Çözümleme ve Sınıflandırma (Statistical pattern analysis and classification), Hedef Sezme ve Tanılama (target detection and identification)
 • Çoğulortam İçerik Güvenliği (multimedia content security, watermarking, fingerprinting technologies)
 • Radar İşaret İşleme

Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga Teknolojileri

 • Elektromagnetik Teori
 • Saçılma ve Propagasyon
 • Antenler ve Anten Tasarımı (analiz-sentez)
 • Aktif ve Pasif Mikrodalga Uygulamaları
 • Ters Saçılma Problemleri
 • Elektromagnetik Tomografi
 • Elektromagnetik Uyumluluk (EMC)
 • Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama

Bağlantılar

 1. İTÜ FBE Petek Sayfaları - Telekomünikasyon Mühendisliği Sayfası

 2. İTÜ Öğrenci Otomasyon Sistemi - Açılan Dersler Listesi

 3. İTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

 4. İTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

 5. Telekomünikasyon Mühendisliği Programi Tanıtım web sayfası