Bu sayfa aday öğrencilerin mezunlar nerede çalışabilirler, ne iş yaparlar, hangi pozisyonlarda görev alırlar sorularına cevap olması amacıyla hazırlanmıştır. 
Y.lisans ve doktora alanlarında beyan edilen mezuniyet yılları verilmiştir.

ehmb-mezunlar_Sayfa_01
ehmb-mezunlar_Sayfa_09
ehmb-mezunlar_Sayfa_08 ehmb-mezunlar_Sayfa_08ehmb-mezunlar_Sayfa_07

ehmb-mezunlar_Sayfa_54 ehmb-mezunlar_Sayfa_56 ehmb-mezunlar_Sayfa_57ehmb-mezunlar_Sayfa_58 ehmb-mezunlar_Sayfa_59 ehmb-mezunlar_Sayfa_55