• Mikrofon Dizileri için Seyreklik Tabanlı Düzenlemeler
  • Güvenli RFID Sistemlerinin Tasarımı ve Gerçeklenmesi
  • Ambülans için Beyin Kanaması Erken Teşhis ve Tespit Sistemi (KASK)
  • Meme Kanserinin Tanısı İçin Magnetik-Nanoparçacık Temelli Mikrodalga Görüntüleme Teknolojisinin Geliştirilmesi
  • Yüksek Hızlı Sayısaldan Analoga Dönüştürücü
  • Towards a neuro-inspired seismo-bot for seismic disaster-response in Turkey
  • Uzaktan Algılama Uydularının Telemetri Alıcısının Demodülatör Tasarımı ve Prototip Gerçekleme
  • Deri Kanseri Teşhisi Için Fotoakustik Tomografik Görüntüleme Yöntemi Geliştirilmesi
  • Veri Dönüştürücüsü ve Giriş İşareti Hatalarının Eş zamanlı Çözümü
  • Networks of Memristor-Based Circuits
  • Üstün Üçüncü Nesil Gezgin İletişim Sistemlerinin Fiziksel Katmanına Yönelik İleri Sinyal İşleme Algoritmaların Geliştirilmesi
  • İşbirlikli Uzaysal Modülasyon Sistemleri
  • Çok Boyutlu Sistemler İçin Çevrimiçi Öğrenmeye Dayalı Hassasiyet Analizi
  • Darbe Genişliği Kilitlemeli Çevrim (PWLL) Kullanılarak Tamamıyla Tümleşitirilmiş Frekans Sentezleyici
  • Yüksek Güçlü HF Vericiler İçin Pasif Birleştiriciler ve Güç Yönetim Birimi
  • Nano Anahtarlamalı Dizinlerin Sentezi ve Güvenilirlik analizi
  • Bina İçi Kablosuz İletişimde Amaca Uygun İşaret İletimini Sağlayan Yapısal Yüzey Malzemesi Tasarımı
  • GPS ve GLONASS Uyumlu RF Alıcı Ön Kat Tasarımı
  • Improved Hall Effect Sensors for Current Sensors in Green Applications
  • Anahtarlamalı Sistemler için Minimum Bekleme Süresi Koşuluna Dayalı Yeni Bir Kontrolör Tasarım Yöntemi
  • Karikatür Yapım Kurallarından Yararlanarak Yüz Tanımaya Yönelik Çizim/Desen Çakıştırılması
  • TÜRKSAT-3USAT Nano Uydu Tasarımı
  • Amaca Uygun Olarak Yansıma Ve İletim Karakteristikleri Kontrol Edilebilen Yapısal Yüzey Malzemesi Tasarımı
  • Meme Kanserinin Tanısı ve İzlenmesi İçin Mikrodalga Uyarımlı Termoakustik Görüntüleme
  • Meme Kanseri Erken Teşhis ve Tarama Sistemi
  • GSM Frekans Bantlarında Üç Bantlı Bant Söndüren Hibrit Frekans Seçici Yüzey Tasarımı
  • Görüntü İşleme Ters Problemlerinde Derin Öğrenme
  • DVB-S/DVB-S2 Demodülatör Kart Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi
  • Çok Taşıyıcılı Sistemlerde Konum Belirleme
  • Uzay Araştırmaları İçin Analog ve Radyo Frekansı Metal-Oksit-Yarıiletken-Alan-Etkili-Transistör (MOSFET) Modellemesi ve Tümleşik Devre Tasarımı
  • Hata farkındalıklı 8-bitlik bir tersinir mikroişlemci gerçeklemesi
  • Tomosentez Görüntülerinde Odak Dışı Dilim Bulanıklığının Giderilmesi
  • Mobil Hücresel Ağlarda Güvenlik Sistemi Tasarımı ve Geliştirilmesi
  • Telsiz Haberleşme Ağlarında Rastgele Ağ Kodlama
  • Beyaz Eşya Elektronik Kartlari İçin Yüksek Doğruluklu Bir Güvenilirlik Analizi Metodolojisi
  • Sayısal'dan Analog'a Dönüştürücü Tasarımı için Statik Kalibrasyon Altyapısı
  • MIMO-OFDM Tabanlı Görünür Işıkla Haberleşme
  • Rasyonel Genleşmeli Dalgacık Dönüşümü Kullanarak İşaret İşleme
  • Biyomedikal uygulamalar için mikrosistem tabanlı fiber optik sıcaklık algılayıcı
  • Mikrodalga Meme ve Beyin Görüntüleme Cihazı Geliştirilmesi
  • Nesnelerin İnterneti, Savunma ve Yenilikçi Hesaplama Yöntemlerindeki Analog Devre Uygulamaları için 40 Nm Transistör Teknolojisinin Zamana Bağlı Yıpranma, Kriyojenik Ortam ve Işınım Etkilerine Yönelik Ölçeklendirilebilir Modellemesi
  • RF/Karışık İşaret (RF/Mixed Signal) VLSI Ölçüm ve Karakterizasyon Laboratuvarı ve Mükemmeliyet Merkezi
  • 24-Bit 50 Msps Gerilim Çıkışlı DAC, 16-Bit 2.4 Gsps Akım Çıkışlı DAC ve 10-Bit 100 Msps Düşük Güç Tüketimli ADC Tasarım Ve Ölçümü
  • SiGe BiCMOS Proses Ile 12bit Ve 2gsps Hızında Bir Analog Dijital Çevirici (Analog Digital Converter) Tasarlanması
  • Nano Teknolojik Membranlı Halk Sağlığı Tarama ve Teşhis Nebulizatörü (NEFES)
  • Lazer Taramalı Kablosuz Kapsül Endoskopi Cihazının Geliştirilmesi
  • Yama Sıralama ve Seyrekleştirici Dönüşümlerin Görüntü Gürültüsü Giderme ve MR Görüntü Geriçatımında Kullanımı
  • Lazer Taramalı Endoskoplara Yönelik Hibrit Uyarma Mekanizmalı ve Yekpare 3-Boyutlu Tarayıcı Sistemi
  • İndis Modülasyonu Tabanlı Karıştırmaya ve Yanıltmaya Dayanıklı Fiziksel Katman Güvenlik Sistemi Tasarımları
  • Geniş Serbest Spektral Alana Sahip Yüksek Çözünürlüklü Optik Spektrometre
  • Tümör Sferoidlerin Anjiyogenezinin ve İlaca Yanıtının İncelenmesi İçin 3 Boyutlu Hücre Kültürüne İzin Veren Mikroakışkan Kartuş Geliştirilmesi
  • Hastane enfeksı̇yonu etkenlerı̇nı̇n hızlı tespı̇tı̇ ı̇çı̇n otomatı̇ze moleküler analı̇z cı̇haz ve kı̇tlerı̇nı̇n gelı̇ştı̇rı̇lmesi
  • Nano çaprazlayıcı anahtarlardan oluşan bir bilgisayar sentezi ve performans optimizasyonu
  • Karar Verme, Ödüle Dayalı Öğrenme ve Amaca Yönelik Davranış İçin Nöral Alt Yapıların Modellenmesi
  • Yaklaşık hesaplama yapabilen yeniden yapılandırılabilir devre ve sistemlerin tasarımı ve öğrenme içeren görüntü işleme uygulamalarında kullanılması
  • Siber-Fiziksel Sistemlerde Telsiz Güvenlik (WiSeCPS)
  • Açık Uçlu Sondaj Yöntemiyle Meme Kanserinin Mikrodalgalarla Teşhisi (MIDxPRO),
  • Gezgin Haberleşme Şebekelerinde Sınırlı Sistem Kaynaklarının Etkin Paylaştırılmasını Sağlayacak Yeni Bir Zamanlama Algoritmasının Geliştirilmesi
  • Yapay Sinir Ağlarının Donanım Gerçeklemeleri
  • Maliyet Etkin, Odak Ayarlı ve Güvenilir Lazer Taramalı Endoskop Teknolojilerinin Geliştirilmesi
  • Yüksek Doğruluklu Stokastik Devre Bloklarının Gerçeklenmesi ve Yazdırılabilir/Esnek Elektronik Sistemlerde Kullanımı