MİSYON


Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında, uluslararası düzeyde rekabet edebilen, toplumun sorunlarına yaratıcı çözümler üretebilen, evrensel değerlere duyarlı ve meslek ahlakını özümsemiş mühendislerin yetişmesi için eğitim vermek ve bu alanlarda, ulusal ve uluslararası toplumun ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojileri üretmek ve yaymak.

VİZYON


Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında, evrensel bilimin ve çağdaş eğitimin kültür ve değerlerini temel alan ulusal ve uluslararası düzeyde önder bir yükseköğretim kurumu ve geleceğin şekillendirilmesinde temel oluşturabilecek bilgi ve teknolojiyi üreten bir araştırma ve eğitim merkezi olmak.

    • Program Eğitim Hedefleri
    • Program Çıktıları
    • Yıllık Kayıt ve Mezun Sayılar