Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Biyomedikal Mühendisliği Ders Listesi

İTÜ LEE sayfalarında
https://lee.itu.edu.tr/egitim/ders-listesi

adresinden Biyomedikal Mühendisliği seçilerek ders listesi görülebilir. 

Biyomedikal Mühendisliği Lisansüstü Programı*
*(Güncel durum için LEEE sayfalarını inceleyiniz)

Ders Kodu Ders Adı Seviye Dönem Dil Tür
BYM501E Biyomedikal Mühendisliğinin Temelleri
Fundamentals of Biomedical Engineering
Yüksek Lisans Güz İngilizce Zorunlu
BYM502 Fizyolojisi
Physiology
Yüksek Lisans Güz Türkçe Zorunlu
BYM503E Biyomedikal Optiğe Giriş
Introduction to Biomedical Optics
Yüksek Lisans Bahar İngilizce Seçmeli
BYM504E Biyomedikal Görüntüleme Sistemleri
Biomedical Imaging Systems
Yüksek Lisans Bahar İngilizce Zorunlu
BYM506E Tıpta Elektromagnetik Dalgalar
Electromagnetic Waves in Medicine
Yüksek Lisans Güz İngilizce Zorunlu
BYM508 Biyomekanik ve Doku Biyomekaniği
Biomechanics and Tissue Biomechanics
Yüksek Lisans Bahar Türkçe Seçmeli
BYM509 Medikal Görüntüleme ve Analiz Teknikleri
Medical Imaging and Analysis Techniques
Yüksek Lisans Güz Türkçe Seçmeli
BYM510E Biyolojik İşaretlerin İşlenmesi
Biomedical Signal Processing
Yüksek Lisans Güz İngilizce Seçmeli
BYM512E Tomografide Matematiksel Yöntemler
Mathematical Methods in Tomography
Yüksek Lisans Güz İngilizce Seçmeli
BYM513 Biyomedikal Mühendisliğinde İleri Konular
Advanced Topics In Biomedical Engineering
Yüksek Lisans Güz, Bahar Türkçe Seçmeli
BYM513E Biyomedikal Mühendisliğinde İleri Konular
Advanced Topics In Biomedical Engineering
Yüksek Lisans Güz, Bahar İngilizce Seçmeli
BYM515 Biyomalzemeler
Biomaterials
Yüksek Lisans Güz Türkçe Seçmeli
BYM516E Tıbbi Bilişimin Temelleri
Basics of Biomedical Informatics
Yüksek Lisans Bahar İngilizce Seçmeli
BYM596 Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
Scientific Research, Ethic and Seminar
Yüksek Lisans Güz, Bahar Türkçe Zorunlu
BYM596E Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
Scientific Research, Ethic and Seminar
Yüksek Lisans Güz, Bahar İngilizce Zorunlu
BYM597 Uzmanlık Alan Dersi
Specialization Field Course
Yüksek Lisans Güz, Bahar Türkçe, İngilizce Zorunlu
ELE527E Fotonik
Photonics
Yüksek Lisans Güz, Bahar İngilizce Seçmeli
ELE532E BioMEMS ve Mikroakış Sistemleri
BioMEMS Microfluidic Systems
Yüksek Lisans Güz, Bahar İngilizce Seçmeli
TEL519E Görüntü İşleme
Image Processing
Yüksek Lisans Güz İngilizce SeçmeliBağlantılar

  1. İTÜ Öğrenci Otomasyon Sistemi - Açılan Dersler Listesi