2017-2018 Güz Dönemi öncesi EHB ders planındaki tüm EHB kodlu derslerin içerikleri sayfaları için lütfen buraya tıklayınız.

 2017-2018 / Güz ile 2021-2022 / Güz Dönemleri Arası ders planındaki tüm EHB kodlu derslerin içerikleri sayfaları için lütfen buraya tıklayınız.


Aşağıdaki listede  2021-2022 / Güz Dönemi Sonrası EHB/EHBE ders planlarındaki tüm EEF/EHB kodlu derslerin içerikleri yer almaktadır. Eksik formlar yukarıdaki sayfalarda bulunabilir. 1. EEF205-205E-Lojik Tasarıma Giriş - lntroduction to Logic Design [ECTS Form PDF link]
 2. EEF206-206E-İşaret İşleme ve Lineer Sistemler - Signal Processing and Linear Systems[ECTS Form PDF link]
 3. EEF210-210E-Diferansiyel Denklemler - Differential Equations-[ECTS Form PDF link]
 4. EEF211-211E-Elektrik Devre Temelleri - Basics of Electrical Circuits-[ECTS Form PDF link]
 5. EEF212-212E-Elektromanyetik Teori - I - Electromagnetic Theory -I-[ECTS Form PDF link]
 6. EEF221-221E-Elektrik Devre Temelleri Laboratuvarı - Basics of Electrical Circuits Laboratory-[ECTS Form PDF link]
 7. EEF232-232E-Devre ve Sistem Analizi - Circuit and System Analysis-[ECTS Form PDF link]
 8. EEF262-262E-Elektroniğin Temelleri - Fundamentals of Electronics-[ECTS Form PDF link]
 9. EEF211-211E-Elektrik Devre Temelleri - Basics of Electrical Circuits-[ECTS Form PDF link]
 10. EEF281-281E-Lineer Cebir ve Uygulamaları - Linear Algebra and Applications-[ECTS Form PDF link]
 11. EEF311-311E-Python ile Sayısal Yöntemler - Numerical Methods with Python-[ECTS Form PDF link]
 12. EHB 307 Haberleşme I
 13. EHB 308 - Haberleşme-II
 14. EHB 337 - Elektromanyetik Teori-II 
 15. EHB 354E Object Oriented Programming
 16. EHB 455E Microcontroller Based System Design
 17. EHB 461 Haberleşme Teknikleri ve Sistemleri