2017-2018 Güz Dönemi öncesi EHB ders planındaki tüm EHB kodlu derslerin içerikleri sayfaları için lütfen buraya tıklayınız.

 2017-2018 / Güz ile 2021-2022 / Güz Dönemleri Arası ders planındaki tüm EHB kodlu derslerin içerikleri sayfaları için lütfen buraya tıklayınız.


Aşağıdaki listede  2021-2022 / Güz Dönemi Sonrası EHB/EHBE ders planlarındaki tüm EEF/EHB kodlu derslerin içerikleri yer almaktadır. Eksik formlar yukarıdaki sayfalarda bulunabilir. 1. EEF205-205E-Lojik Tasarıma Giriş - lntroduction to Logic Design [ECTS Form PDF link]
 2. EEF206-206E-İşaret İşleme ve Lineer Sistemler - Signal Processing and Linear Systems[ECTS Form PDF link]
 3. EEF210-210E-Diferansiyel Denklemler - Differential Equations-[ECTS Form PDF link]
 4. EEF211-211E-Elektrik Devre Temelleri - Basics of Electrical Circuits-[ECTS Form PDF link]
 5. EEF212-212E-Elektromanyetik Teori - I - Electromagnetic Theory -I-[ECTS Form PDF link]
 6. EEF221-221E-Elektrik Devre Temelleri Laboratuvarı - Basics of Electrical Circuits Laboratory-[ECTS Form PDF link]
 7. EEF232-232E-Devre ve Sistem Analizi - Circuit and System Analysis-[ECTS Form PDF link]
 8. EEF262-262E-Elektroniğin Temelleri - Fundamentals of Electronics-[ECTS Form PDF link]
 9. EEF211-211E-Elektrik Devre Temelleri - Basics of Electrical Circuits-[ECTS Form PDF link]
 10. EEF281-281E-Lineer Cebir ve Uygulamaları - Linear Algebra and Applications-[ECTS Form PDF link]
 11. EEF311-311E-Python ile Sayısal Yöntemler - Numerical Methods with Python-[ECTS Form PDF link]
 12. EHB 307 Haberleşme I
 13. EHB 308 Haberleşme II
 14. EHB 337 Elektromanyetik Teori II 
 15. EHB 354E Object Oriented Programming
 16. EHB 455E Microcontroller Based System Design
 17. EHB 461 Haberleşme Teknikleri ve Sistemleri
 18. EEF 110E Intr. to Prog. Language (C)