2022 AP-S Fellowship Bursu Ödülü EHMB Araştırma Görevlimize

by Suat Aksu | Oca 06, 2023
IEEE AP-S Fellowship Grant Hibe Ödül EHMB Araştırma Görevlimize - Araş. Gör. Dr. Gülşah Yıldız Altıntaş haberi hk. ayrıntılar ....

Araştırma Görevlimize IEEE Antennas and Propagation Society’den Hibe Desteği

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden Araş. Gör. Dr. Gülşah Yıldız Altıntaş, mikrodalga hipertermi alanında hazırladığı proje önerisiyle 2022 IEEE AP‑S Graduate Fellowship Grant (5000$ , https://enotice.vtools.ieee.org/public/102727 ) maddi desteğini almaya değer görüldü.

İTÜ Elektrik ve Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden Araş. Gör. Dr. Gülşah Yıldız Altıntaş, Prof. Dr. İbrahim Akduman ve Doç. Dr. Tuba Yılmaz Abdolsaheb’in danışmanlığında hazırladığı Mikrodalga Meme Kanseri Hipertermisi ve Gerçek-Zamanlı Takip Sistemi başlıklı proje önerisiyle 2022 IEEE AP-S Graduate Fellowship Grant hibesini almaya hak kazandı.

2022 IEEE AP-S Graduate Fellowship Grant hibe desteğini alabilmek için dünyadaki çeşitli üniversitelerden anten ve dalga yayılımı alanında lisansüstü çalışma yapan öğrenciler ve araştırmacılar, kendi özgün projeleri ile başvurdu. Kriterleri sağlayan 124 proje ise alanlarında uzmanlaşmış akademisyen ve özel sektör temsilcilerinde oluşan bir komisyon tarafından değerlendirildi. Dört ay süren süreç sonunda 48 projeye hibe desteğinin yapılmasına karar verildi.

İTÜ’den Arş. Gör. Dr. Gülşah Yıldız Altıntaş,
gulsahyildiz
“Mikrodalga Meme Kanseri Hipertermisi ve Gerçek-Zamanlı Takip Sistemi” başlıklı projesiyle hibe aldı.

 

IEEE AP-S hakkında

IEEE AP-S, ABD merkezli bir meslek kuruluşu olan Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü’ne (IEEE) bağlı Anten ve Dalga Yayılımı Topluluğudur (AP-S). IEEE AP-S, 1949 yılındaki kuruluşundan bu yana antenler, kullanım alanları ve elektromanyetik dalga yayılımı alanına ilgi duyan araştırmacılara ve topluma hizmet etmek; bilimsel, teknik ve eğitsel etkinliklerle bilgi aktarımı ve ortak öğrenmeyi desteklemek için çalışmalar yürütmektedir.

2022 IEEE AP‑S Graduate Fellowship Programı, antenler (tasarım, analiz, ölçüm); ışınım, yayılım ve elektromanyetik alanın sürekli ve ayrık ortamdaki etkileşimi; anten içeren uygulamalar ve sistemler; algılama (uygulamalı optik, milimetre- ve milimetre altı-dalga teknikleri); anten sinyal işlemesi ve kontrolü; yeryüzü ve uzay haberleşmesi (mobil, uydu ve uzaktan haberleşme) yayılımları alanlarında çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile son bir sene iççinde mezun olmuş doktora sonrası araştırmacılarını kapsayan bir programdır. Bu program çerçevesinde desteğe layık görülen projelere hibe desteği verilmektedir.

 

Araştırma görevlimizi ve danışman öğretim üyelerimizi tebrik eder,

başarılarının devamını dileriz.

Kaynaklar
Fellowship İlanı Duyurusu : https://enotice.vtools.ieee.org/public/102727
"IEEE Antennas and Propagation Society Fellowship Program" PDF belgesi https://enotice.vtools.ieee.org/attachments/download/14361


thPropSagital
ITUNewsFig1
ITUNewsFig2

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

electronic

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programında veri, ses ve video gibi bilgilerin işlenmesi, iletilmesi, algılanması, saklanması, bu işlevleri yerine getirecek elektronik düzen ve sistemlerin tasarımı, antenler ve elektromagnetik alan ve dalga kuramları ve uygulamaları, yarı iletken elektronik elemanların fiziği ve üretim teknolojileri ile uğraşan, hızla gelişen elektronik ve telekomünikasyon teknolojilerine ayak uyduracak bilgi birikimi ve bilimsel formasyona sahip mühendisler yetiştirilmektedir.

electronic abet akreditasyonu

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır. ABET Akreditasyonu sayfamızdan daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.