2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kayıtları Hakkında Duyuru

Değerli Öğrenciler,

2023-2024 Bahar dönemi kayıt sürecinin düzgün bir şekilde yürütülebilmesi için Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü tarafından uygulanacak kurallara ilişkin bilgilendirmeler aşağıda yer almaktadır.

1. 2021-2022 Güz dönemi ders planının uygulanmaya başlaması nedeni ile önceki planlara dâhil olan öğrencilerin almaları gereken derslerde değişiklikler oluşmuştur. Buna göre 2021-2022 Güz Dönemi öncesi planlara dâhil olan öğrencilerin bu dönem alması gereken derslere denk olan yeni plan dersleri aşağıda listelenmiştir.


Dersin kodu Dersin Adı Denk Dersin kodu Denk dersin adı
MAT 271/ MAT 271E Olasılık ve İstatistik/ Probability and Statistics EEF 271/EEF 271E Olasılık ve İstatistik/ Probability and Statistics
MAT 281/MAT 281E Lineer Cebir ve Uygulamaları/ Linear Algebra & Applications EEF 281/EEF 281E Lineer Cebir ve Uygulamaları/ Linear Algebra & Applications
MAT 210/MAT 210E Mühendislik Matematiği/ Engineering Math. EEF 210/EEF 210E Diferansiyel Denklemler/ Differential Equations
EHB 110E Intr. to Prog. Language (C) EEF 110E Intr. to Prog. Language (C)
EHB 231/EHB 231E Elektronik I/ Electronics I EHB 222/EHB 222E Elektroniğe Giriş/ Introduction to Electronics
EHB 212/EHB 212E Elektromagnetik Alanlara Giriş/ Introduction of Electromagnetic Fields EEF 212/EEF 212E Elektromanyetik Teori I/ Electromagnetic Theory I
EHB 262/ EHB 262E Elektronik II/ Electronics II EEF 262 /EEF 262E Elektroniğin Temelleri/ Fundamentals of Electronics
EHB 206 /EHB 206E İşaret İşleme ve Lineer Sist./ Signal Processing&Linear Syst. EEF 206 /EEF 206E İşaret İşleme ve Lineer Sist./ Signal Processing&Linear Syst.
EHB 221 /EHB 221E Elektrik Devre Temelleri Lab./ Basics of Elec. Circuits Lab. EEF 221/EEF 221E Elektrik Devre Temelleri Lab./ Basics of Elec. Circuits Lab.
EHB 232 / EHB 232E Devre ve Sistem Analizi/ Circuit and System Analysis EEF 232 / EHB 232E Devre ve Sistem Analizi/ Circuit and System Analysis
BLG 212 /BLG 212E Mikroişlemci Sistemleri /Microprocessor Systems EHB 455 / EHB 455E Mikrodenetleyici Temelli Sistem Tasarımı / Microcontroller Based System Design
EHB 352 /EHB 352E Sayısal Haberleşme / Digital Communication EHB 308 /EHB 308E Haberleşme-II /Communication II

2021-2022 Güz dönemi öncesi öğrenciler, seçmeli derslere ilişkin denklikler için

https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/lisans/ders-denklikleri/ders-denklikleri.php

sayfasını kontrol edebilirler.

2. Ders kayıtları 5 Şubat 2024 tarihinde ÖİDB tarafından açılacaktır. Hangi sınıf düzeylerinin hangi gün ve saatlerde kayıt olacağına ilişkin bilgiler

https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/akademik-takvim/akademik-takvimler/takvim2024/lisans-akademik-takvimi.php

ve ilgili duyurulardan takip edilebilir.

3. İlk kayıtlar kapandıktan sonra, zorunlu derslerin kontenjanları isteyen tüm öğrencilerin dersi almasına olanak sağlayacak şekilde uygun miktarda arttırılacaktır.

Seçmeli derslerde kontenjan artış miktarına Bölüm Başkanlığı tarafından karar verilecektir.

4. https://www.sis.itu.edu.tr/

sitesindeki akademik takvim ve duyurularda belirtilen ya da belirtilecek olan tarihlerde kayıtlar tüm lisans öğrencilerine açılacaktır. Kayıt tarihleri ile ilgili olabilecek tüm güncellemeleri bu şekilde takip etmeniz önemlidir.

5. Dersler, Dekanlığın aldığı karar ve fiziksel koşullar nedeniyle ders planlarına uygun olarak açılacaktır. Bir dersin, ders planındaki dönemi dışında açılması söz konusu değildir.

6. Özellikle zorunlu ders kontenjanlarının ÖİDB tarafından belirtilen tarihlerde uygun şekilde arttırılması planlandığı için zorunlu derslere kayıtta sorun olmaması beklenmektedir. Şubelerde yer olduğu takdirde yeni kontenjan artışı yapılmamaktadır. İngilizce şubelerde yer olduğu takdirde %30 Türkçe öğrencilerinin de İngilizce şubelere kayıt olması beklenmektedir.

7. Ders planındaki derslerden birisini bırakıp bir başka derse yazılma süresi (12 Şubat 2024 Saat 10:00 Başlangıç - 23 Şubat 2024 Saat 17:00 Bitiş) olarak belirlenmiştir. Dönem açılmadan önce istediği derslere kayıt yaptıramamış öğrenciler, yer olması halinde ders değişiklikleri yapabilir. Bu hafta aynı zamanda süresi içinde çeşitli nedenlerle hiçbir derse kayıt yaptıramamış öğrenciler için cezalı kayıt haftasıdır.

8. Ders planındaki derslerden birisini bırakıp bir başka derse yazılma süresi içinde de kayıt olamayan EHMB öğrencileri ve EHMB ÇAP, Mühendislik Tamamlama vb. öğrencisi olup, ön şart koşulları gibi sistemsel sorunlar nedeni ile kayıt yaptıramayan öğrenciler aşağıdaki kurallar çerçevesinde imzalı ve basılı olarak dilekçe verebilir.

i) Kurallara uygun olarak hazırlanan dilekçelerin Bölüm Sekreterliği tarafından (imzalı ve basılı olarak) toplanmasına 21 Şubat 2024 Çarşamba günü saat 10.00’da başlanacaktır.

ii) Yardım bileti ile yollanan ders kayıt talepleri dikkate alınmayacaktır.

iii) e-posta ile gönderilen dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

iv) Dilekçelerin en geç 22 Şubat Perşembe günü saat 12.00’a kadar EHM Bölüm Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

9. Dilekçelerle ilgili aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz önemlidir.

i) Bütün şubelerinin kontenjanı dolu olan zorunlu, TM (EHB kodlu), 5. ve 6. Yarıyıl Zorunlu Seçimli (MT) dersleri için dilekçe verebilirsiniz.

ii) Derslerle ilgili dilekçe verebileceğiniz birimler aşağıdaki gibidir:

Ders kodu

Birim

EEF

EEF Dekanlık

EHB

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

ELK

Elektrik Mühendisliği Bölümü

KON

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü

Diğer (MAT, FİZ vb.)

İlgili Bölüm

ÇAP ile ilgili ders kayıt dilekçeleri

ÇAP koordinatörü Doç. Dr. Nil TARIM

Ders programı ile ilgili sorunlar

Fakülte Öğrenci İşleri

 

iii) Dekanlığa ve Bölüme verdiğiniz dilekçenize haftalık ders programınızı ve not dökümünüzü, dersi alamamanız mezuniyetinizle ilgili sorun yaratacaksa, mezuniyetime ne kaldı belgesini yüklemeniz önemlidir. Dilekçeyi verdikten sonra aynı saatte başka bir ders alır ya da derste oluşacak boşluklar nedeni ile ilgili derse yazılmayı başarırsanız bunu da ivedilikle EHMB Sekreterliğine bildirmeniz süreç açısından önemlidir. Almak istediğiniz ders ile aynı saatte başka derse yazıldıysanız ders kaydınız yapılamaz.

 iv) Dilekçelerde “derse kabul edilmem durumunda diğer dersin çıkarılmasını istiyorum” gibi ifadeler kullanmamanız önemle rica olunur. Ders silme işlemi sadece öğrenci tarafından yapılabilmektedir.

v) Kabul edilen kayıtların sisteme işlenmesi ÖİDB tarafından yapılmakta olup, kabul alındığı halde Bölümün yetkisi dışında oluşabilecek kayıt sorunları nedeni ile kayıt olamama durumunda lütfen Fakülte Öğrenci İşlerine ya da ÖİDB yetkililerine başvurmanız önemle rica olunur.

vi) İstekte bulunacağınız her ders için ayrı dilekçe vermeniz beklenmektedir. Ancak, aynı dilekçeleri birden fazla yere vermemeniz önemle rica olunur.

vii) Aynı gün ve saate verilen çok şubeli dersler için dilekçenizde CRN belirtmeniz yığılmaları önlemek adına çoğunlukla dikkate alınamamaktadır. Ayrıca kontenjanı boş olan şube varsa, öncelikle o şubeye kaydolmanız önemle rica olunur.

viii) Kontenjanı dolu olan 7. ve 8. Yarıyıl Seçime Bağlı MT derslerine kayıt için dilekçe vermek yerine kontenjan artırımı zamanlarını takip etmeniz önemle rica olunur (bu duruma ÇAP öğrencileri de dahildir).

ix) ÇAP öğrencileri ön koşulunu sağlamadıkları 7. ve 8. Yarıyıl Seçime Bağlı MT derslerine kayıt olamazlar, dolayısıyla bunun için verilen dilekçelerin kabul edilme olasılığı bulunmamaktadır.

x) Laboratuvar derslerinin şubelerinde doluluk söz konusu ise, o şubeye kayıt yapılması normal koşullarda mümkün değildir. Bu konuda ciddi bir sorun (sağlık, ailevi, vs.) yaşıyorsanız gerekçenizi somut kanıtlarla destekleyerek dilekçenizde ifade etmeniz gerekmektedir.

 

Son güncelleme: 10 Şubat 2024, 22:58