Araştırma Görevlisi Alım İlanı
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümüne araştırma görevlisi alınacaktır.
Son Başvuru Tarihi: 10.01.2024
Kadro Adedi: 3
Öncelikli Alan Kadro Adedi: 1 
İlan adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2023/12/20231227-4-21.pdf