İstanbul Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı, Elektronik Mühendisliği programında, Prof. Dr. Hakan Ali Çırpan danışmanlığında,  doktora yapan öğrencimiz Ege Engin,  

E. Engin, I. Hökelek and H. A. Çırpan, "Resource Allocation of eMBB and URLLC Traffic using Pre-emption Mechanism," 2023 46th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Prague, Czech Republic, 2023, pp. 129-133, doi: 10.1109/TSP59544.2023.10197688.
 

Dr. İbrahim Hökelek ve Prof. Dr. Hakan Ali Çırpan'la birlikte yayınladıkları bildiri ile "TSP 2023 Best Student Paper Award" ödülünü almaya değer görülmüştür. 

Öğrencimizi ve öğretim üyelerini kutlar, başarılarının devamını dileriz. Kaynaklar: 
İlgili İTÜ Haberi: https://haberler.itu.edu.tr/haberdetay/2023/09/22/ogrencimize-en-iyi-makale-odulu 
Makale IEEE adresi: https://ieeexplore.ieee.org/document/10197688 

tsp-ogrenci_basari_1600x900_ege   hokelek  cirpanh  tsp_bestpaperaward-2023