Değerli Öğrenciler,

2023-2024 Güz dönemi kayıt sürecinin düzgün bir şekilde yürütülebilmesi için Elektronik ve Haberleşme Bölümü tarafından uygulanacak kurallara ilişkin bilgilendirmeler aşağıda yer almaktadır.

1. 2021-2022 Güz dönemi ders planının uygulanmaya başlaması nedeni ile önceki planlara dâhil olan öğrencilerin almaları gereken derslerde değişiklikler oluşmuştur. Buna göre 2021-2022 Güz Dönemi öncesi planlara dâhil olan öğrencilerin bu dönem alması gereken derslere denk olan yeni plan dersleri aşağıda listelenmiştir.

Dersin kodu Dersin Adı Denk Dersin kodu Denk dersin adı
MAT 271/
MAT 271E
Olasılık ve İstatistik/ Probability and Statistics EEF 271/
EEF 271E
Olasılık ve İstatistik/ Probability and Statistics
MAT 281/
MAT 281E
Lineer Cebir ve Uygulamaları/
Linear Algebra & Applications
EEF 281/
EEF 281E
Lineer Cebir ve Uygulamaları/
Linear Algebra & Applications
MAT 210/
MAT 210E
Mühendislik Matematiği/Engineering Math. EEF 210/
EEF 210E
Diferansiyel Denklemler/Differential Equations
EHB 205/
EHB 205E
Lojik Tasarıma Giriş/ Introduction to Logic Design EEF 205/
EEF 205E
Lojik Tasarıma Giriş/ Introduction to Logic Design
EHB 211/
EHB 211E
Elektrik Devre Temelleri/ Basics of Electrical Circuits EEF 211/
EEF 211E
Elektrik Devre Temelleri/
Basics of Electrical Circuits
EHB 110/
EHB 110E
Intr. to Prog. Language (C) EEF 110/
EEF 110E
Intr. to Prog. Language (C)
EHB 231/
EHB 231E
Elektronik I / Electronics I EHB 222/
EHB 222E
Elektroniğe Giriş/ Introduction to Electronics
EHB 212/
EHB 212E
Elektromagnetik Alanlara Giriş/
İntroduction of Electromagnetic Fields
EEF 212/
EEF 212E
Elektromanyetik Teori I/
Electromagnetic Theory I
EHB 351/
EHB 351E
Analog Haberleşme/ Analog Communications EHB307/
EHB307E
Haberleşme I /Communication I
EHB 313/
EHB 313E
Electromagnetic Waves / Elektromagnetik Dalgalar EHB337/
EHB337E
Elektromanyetik Teori-II /
Theory of Electromagnetics II

2021-2022 Güz dönemi öncesi öğrenciler, seçmeli derslere ilişkin denklikler için

https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/lisans/ders-denklikleri/ders-denklikleri.php

sayfasını kontrol edebilirler.

2. İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olan ve ilk defa ders alacak öğrencilerin ders kayıtları 18 Eylül 2023 tarihinde yapılacaktır. Bu durumda olan öğrencilerin ders planlarına uygun olarak derslere kayıt olmaları daha sonraki dönemlerde sorun yaşamamaları açısından önemlidir. 

3. Diğer sınıflar için 25 Eylül 2023 tarihinde ÖİDB tarafından ilk kayıtlar açılacaktır. Hangi sınıf düzeylerinin hangi gün ve saatlerde kayıt olacağına ilişkin bilgiler

https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/akademik-takvim/akademik-takvimler/takvim2024/lisans-akademik-takvimi.php

ve ilgili duyurulardan takip edilebilir.

https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/ders-programi/202410/lisans-genel-duyurular.php

(Madde 8. Mühendislik Tamamlama Öğrencileri duyurusu ..)

4. http://www.sis.itu.edu.tr/

sitesindeki akademik takvim ve duyurularda belirtilen ya da belirtilecek olan tarihlerde kayıtlar tüm lisans öğrencilerine açılacaktır. Kayıt tarihleri ile ilgili olabilecek tüm güncellemeleri bu şekilde takip etmeniz önemlidir.

5. Dersler, Dekanlığın aldığı karar ve fiziksel koşullar nedeniyle ders planlarına uygun olarak açılacaktır. Bir dersin, ders planındaki dönemi dışında açılması için EHM Bölüm Sekreterliği’ne (imzalı ve basılı) dilekçe verilmesi, dilekçeye not dökümünün eklenmesi gerekmektedir. E-postalar ya da yardım bileti ile gönderilen talepler dikkate alınmayacaktır. Dilekçeler ve not dökümleri incelendikten sonra, gerekçeli karar çerçevesinde dersin açılıp açılmayacağına Üniversite Senato’su karar verecektir. (ÖNEMLİ NOT: Bu amaçla son dilekçe verme tarihi: 20 Eylül 2023 saat 17.00’dır. Bu tarihten sonra verilen dilekçeler dikkate alınmayacaktır).

6. Aşağıda listelenen zorunlu derslere, kayıtlar sistemde kontenjanı tanımlanan tek şube üzerinden yapılacaktır.

EHB 222E             Introduction to Electronics

EHB 307               Haberleşme I

EHB 307E             Communication I

EHB 337               Elektromanyetik Teori-II

EHB 337E             Theory of Electromagnetics II

EEF 110E              Intr. to Prog. Language (C)

EEF 205                Lojik Tasarıma Giriş

EEF 205E              Introduction to Logic Design

EEF 210                Diferansiyel Denklemler

EEF 210E              Differential Equations

EEF 211                Elektrik Devre Temelleri

EEF 211E              Basics of Electrical Circuits

EEF 271E              Probability and Statistics

EEF 311E              Numerical Analysis with Python

6. Özellikle zorunlu ders kontenjanlarının ÖİDB tarafından belirtilen tarihlerde uygun şekilde arttırılması planlandığı için zorunlu derslere kayıtta sorun olmaması beklenmektedir. Bu yüzden ilgili zorunlu dersin tüm şubelerini kontrol ediniz. Şubelerde yer olduğu takdirde yeni kontenjan artışı yapılmamaktadır. İngilizce şubelerde yer olduğu takdirde %30 Türkçe öğrencilerinin de İngilizce şubelere kayıt olması beklenmektedir.

7. Ders planındaki derslerden birisini bırakıp bir başka derse yazılma süresi (2-13 Ekim 2023) olarak belirlenmiştir. Dönem açılmadan önce istediği derslere kayıt yaptıramamış öğrenciler, yer olması halinde ders değişiklikleri yapabilir. Bu iki hafta aynı zamanda süresi içinde çeşitli nedenlerle hiçbir derse kayıt yaptıramamış öğrenciler için cezalı kayıt haftasıdır.

8. Ders planındaki derslerden birisini bırakıp bir başka derse yazılma süresi içinde de kayıt olamayan EHMB öğrencileri ve EHMB ÇAP, Mühendislik Tamamlama vb. öğrencisi olup, ön şart koşulları gibi sistemsel sorunlar nedeni ile kayıt yaptıramayan öğrenciler aşağıdaki kurallar çerçevesinde imzalı ve basılı olarak dilekçe verebilir. (Önemli not: e-posta ile yollanan dilekçeler işleme alınmayacaktır)

i) Kurallara uygun olarak hazırlanan dilekçelerin Bölüm Sekreterliği tarafından (imzalı ve basılı olarak) toplanmasına 11 Ekim 2023 Çarşamba günü 15.00’da başlanacaktır.

ii) Yardım bileti ile yollanan ders kayıt talepleri dikkate alınmayacaktır.

iii) e-posta ile gönderilen dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

iii) Dilekçelerin en geç

12 Ekim 2023 Perşembe Öğle 12.00’a kadar EHM Bölüm Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

iv) Kontenjan artışına Bölüm Başkanlığı tarafından karar verileceği için gerektiği takdirde dersin öğretim üyesi ile yine Bölüm Başkanlığı tarafından iletişime geçilecektir.

v) Öğrencilerin (EEF Fakültesi dışındaki Öğretim Üyelerinden almak istedikleri dersler dışında) ilgili dersin öğretim üyesinden ayrıca onay almasına gerek yoktur.

vi) Dilekçenize haftalık ders programınızı ve not dökümünüzü, dersi alamamanız mezuniyetinizle ilgili sorun yaratacaksa, mezuniyetime ne kaldı belgesini yüklemeniz önemlidir. Dilekçeyi verdikten sonra aynı saatte başka bir ders alır ya da derste oluşacak boşluklar nedeni ile ilgili derse yazılmayı başarırsanız bunu da ivedilikle EHMB Sekreterliğine bildirmeniz süreç açısından önemlidir. Almak istediğiniz ders ile aynı saatte başka derse yazıldıysanız ders kaydınız yapılamaz.

vii) Kayıt olduğunuz bir dersin başka şubesine kaydınızı geçirmek için dilekçe vermeyiniz.

viii) Dilekçelerde “derse kabul edilmem durumunda diğer dersin çıkarılmasını istiyorum” gibi ifadeler kullanmamanız önemlidir. Ders silme işlemi sadece öğrenci tarafından yapılabilir. Bölüm dersi almanızı uygun görürse kabul etmekle yetkilidir. Bölüm tarafından web sitesinde de ilan edilecek olan kabul listesi Fakülte Öğrenci İşlerine teslim edilir.

ix) Kabul edilen kayıtların sisteme işlenmesi ÖİDB tarafından yapılmakta olup, kabul alındığı halde Bölümün yetkisi dışında oluşabilecek kayıt sorunları nedeni ile kayıt olamama durumunda lütfen Fakülte Öğrenci İşlerine ya da ÖİDB yetkililerine başvurunuz.