Araştırma Görevlisi Alım İlanı
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümüne araştırma görevlisi alınacaktır.
Son Başvuru Tarihi: 04.09.2023
Kadro Adedi: 3
İlan adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2023/08/20230821-4-9.pdf