23 Şubat 2023 tarihine kadar EHMB'ye eposta ile gönderilen dilekçeler EEF Öğrenci İşlerine yönlendirilmiş olup, kabul edilen dilekçeler EEF Öğrenci İşleri tarafından ÖİDB'ye gönderilmiştir. 

Dilekçe ile kayıt kredi sınırına takılma, önşart engeli ve öğrencinin programında çakışma olması gibi sebeplerle yapılamayabilir. Bu tip engeli olan öğrenciler durumlarını kontrol edilmelidir. 

Dilekçe ile kayıt süresi dolmuştur. 
Belgelenmiş bir mazereti olan öğrenciler bu aşamada EEF Öğrenci İşlerine yardım bileti ile yolu ile danışabilir.