Değerli Öğrenciler,

2022-2023 Bahar dönemi kayıt sürecinin düzgün bir şekilde yürütülebilmesi için Elektronik ve Haberleşme Bölümü tarafından uygulanacak kurallara ilişkin bilgilendirmeler aşağıda listelenmiştir.

1. 2021-2022 Güz dönemi ders planının uygulanmaya başlaması nedeni ile önceki planlara dâhil olan öğrencilerin almaları gereken derslerde değişiklikler oluşmuştur. Buna göre 2021-2022 Güz Dönemi öncesi planlara dâhil olan öğrencilerin bu dönem alması gereken derslere denk olan yeni plan dersleri aşağıda listelenmiştir.

Dersin kodu Dersin Adı Denk Dersin kodu Denk dersin adı
MAT271/
MAT271E
Olasılık ve İstatistik/ Probability and Statistics EEF271/
EEF271E
Olasılık ve İstatistik/ Probability and Statistics
MAT281/
MAT281E
Lineer Cebir ve Uygulamaları/ Linear Algebra & Application EEF281/
EEF281E
Lineer Cebir ve Uygulamaları/ Linear Algebra & Application
MAT210/
MAT210E
Mühendislik Matematiği/Engineering Math. EEF210/
EEF201E
Diferansiyel Denklemler/Differential Equations
EHB205/
EHB205E
Lojik Tasarıma Giriş/ Introduction to Logic Design EEF205/
EEF205E
Lojik Tasarıma Giriş/ Introduction to Logic Design
EHB211/
EHB211E
Elektrik Devre Temelleri/ Basics of Electrical Circuits EEF211/
EEF211E
Elektrik Devre Temelleri/ Basics of Electrical Circuits
EHB110/
EHB110E
Intr. To Prog. Language © EEF110/
EEF110E
Intr. To Prog. Language ©
EHB231/
EHB231E
Elektronik I / Electronics I EHB222/
EHB222E
Elektroniğe Giriş/ Introduction to Electronics
EHB206 /
EHB206E
İşaret İşleme ve Lineer Sist. /Signal Processing&Linear Syst. EEF206/
EEF206E
İşaret İşleme ve Lineer Sist. /Signal Processing&Linear Syst.
EHB212/
EHB212E
Elektromanyetik Alanlara Giriş/İntroduction of Electromagnetic Fields EEF212/
EEF212E
Elektromanyetik Teori I-Electromagnetic Theory I
EHB232/
EHB232E
Devre ve Sistem Analizi/ Circuit and System Analysis EEF232/
EEF232E
Devre ve Sistem Analizi/ Circuit and System Analysis
EHB221/
EHB221E
Elektrik Devre Temelleri Lab/ Basics of Electrical circuits lab.. EEF221/
EEF221E
Elektrik Devre Temelleri Lab/ Basics of Electrical circuits lab..
EHB262/
EHB 262E
Elektronik II 7Electronics II EEF262/
EEF262E
Elektroniğin Temelleri/ Fundamentals of Electronics

 

2021-2022 Güz dönemi öncesi öğrenciler seçmeli derslere ilişkin denklikler için 

https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/lisans/ders-denklikleri/ders-denklikleri.php

sayfasını kontrol edebilirler.

 

2. 2021-2022 Güz dönemi öncesi plana dahil olan öğrenciler aynı kredili 6., 7. ve 8. yy. MT ders gruplarından istedikleri dersleri seçebilir.

 

3. 2021-2022 Güz planı öncesi öğrencilerinin planında eğer hem Elektronik I hem de Elektronik II dersi varsa yukarıda denkliklere göre tanımlanan 2 adet dersi almaları gerekmektedir.

 

4. 30 Ocak 2023 tarihinde ÖİDB tarafından ilk kayıtlar açılacaktır. Hangi sınıf düzeylerinin hangi gün ve saatlerde kayıt olacağına ilişkin bilgiler

http://www.sis.itu.edu.tr/

sitesindeki Akademik Takvim

https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/akademik-takvim/akademik-takvimler/takvim2023/lisans-akademik-takvimi.php

ve ilgili duyurulardan takip edilebilir.


5. İlk kayıtlar kapandıktan sonra ÖİDB tarafından gelen bilgilere göre kendi döneminde açılan zorunlu derslerin kontenjanları isteyen tüm öğrencilerin dersi Seçmeli derslerde ve kendi dönemi dışında açılan zorunlu derslerde kontenjan artış miktarına Bölüm Başkanlığı tarafından karar verilecektir.

6. http://www.sis.itu.edu.tr/

sitesindeki akademik takvim ve duyurularda belirtilen ya da belirtilecek olan tarihlerde kayıtlar tüm lisans öğrencilerine açılacaktır. Kayıt tarihleri ile ilgili olabilecek tüm güncellemeleri bu şekilde takip etmeniz önemlidir.

7. Sistemde açıklanan ders programında görüleceği üzere, özellikle zorunlu EEF ve EHB kodlu derslere sistemde kontenjanı tanımlanan tek şube üzerinden kayıt yapılacaktır.

8. Özellikle zorunlu ders kontenjanlarının ÖİDB tarafından belirtilen tarihlerde uygun şekilde arttırılması planlandığı için zorunlu derslere kayıtta sorun olmaması beklenmektedir. Bu yüzden ilgili zorunlu dersin tüm şubelerini kontrol ediniz. Şubelerde yer olduğu takdirde yeni kontenjan artışı yapılmamaktadır. İngilizce şubelerde yer olduğu takdirde %30 Türkçe öğrencilerinin de İngilizce şubelere kayıt olması beklenmektedir. Bazı İngilizce şubelerin EHB öğrencilerine ekle-çıkar (add-drop) haftasında açılması söz konusu olabilir. İlk kayıt haftasında Türkçe şubelere yerleşememiş öğrencilerin add-drop haftasında kontenjanı olan İngilizce şubelere kayıt olması beklenmektedir.

9. Dönemin ilk haftası (06-10 Şubat 2023) ders planındaki derslere ekleme-çıkarma yapma (add-drop) haftası olarak belirlenmiştir. Dönem açılmadan önce istediği derslere kayıt yaptıramamış öğrenciler, yer olması halinde ders değişiklikleri yapabilir. Bu hafta aynı zamanda süresi içinde çeşitli nedenlerle hiçbir derse kayıt yaptıramamış öğrenciler için cezalı kayıt haftasıdır.

10. Derslere add‑drop haftası içinde de kayıt olamayan EHMB öğrencileri ve EHMB ÇAP, Mühendislik Tamamlama vb. öğrencisi olup önşart koşulları gibi sistemsel sorunlar nedeni ile kayıt yaptıramayan öğrenciler aşağıdaki kurallar çerçevesinde dilekçe verilebilir.

i) Kurallara uygun olarak hazırlanan dilekçelerin Bölüm Sekreterliği tarafından (ehb@itu.edu.tr adresinden) toplanmasına 9 Şubat 2023 Perşembe günü 10.00’da başlanacaktır. (Önemli not: Dilekçe toplama tarihlerinde sistemden kaynaklanan değişmeler zorunlu olabilir, bu duyuruları takip etmeniz önemlidir.)

ii) 
Yardım bileti ile yollanan ders kayıt talepleri dikkate alınmayacaktır.

iii) Dilekçelerin en geç
10 Şubat Cuma 10.00

saatine kadar EHM Bölüm Sekreterliğinin ehb@itu.edu.tr adresine iletilmesi gerekmektedir. E-posta konu kısmına "EHB/EEF XXX" benzeri şekilde ders kodu yazılacaktır. Öğrenciler dilekçelere hangi ders planına bağlı olduklarını ve %30 veya %100 İngilizce hangi programda olduklarını ekleyeceklerdir. 
Dilekçe örneklerine
https://ee.itu.edu.tr/ogrenciler/belgeler-formlar adresinden ulaşılabilir.  

iv) 
Kontenjan artışına Bölüm Başkanlığı tarafından karar verileceği için gerektiği takdirde dersin öğretim üyesi ile iletişime yine Bölüm Başkanlığı tarafından geçilecektir.

v) Öğrencilerin (EEF Fakültesi dışındaki Öğretim Üyelerinden almak istedikleri dersler dışında) ilgili dersin öğretim üyesinden ayrıca onay almasına gerek yoktur.

vi)
 Dilekçenize haftalık ders programınızı ve transkriptinizi, dersi alamamanız mezuniyetinizle ilgili sorun yaratacaksa mezuniyetime ne kaldı belgesini yüklemeniz önemlidir. Dilekçeyi verdikten sonra aynı saatte başka bir ders alır ya da derste oluşacak boşluklar nedeni ile ilgili derse yazılmayı başarırsanız bunu da ivedilikle EHMB Sekreterliğine bildirmeniz süreç açısından önemlidir. Almak istediğiniz ders ile aynı saatte başka derse yazıldıysanız ders kaydınız yapılamaz. Lütfen dilekçelerinizde %100 İngilizce veya %30 İngilizce öğrencisi olduğunuz belirtin. Ters dönemde (plandaki yerine göre ters dönemde) açılan derslere Türkçe plan öğrencilerinin yerleştirilmesinde esneklik olması gerekmektedir.

vii) 
Kayıt olduğunuz bir dersin başka şubesine kaydınızı geçirmek için dilekçe vermeyiniz. Bu durumda meydana gelebilecek olası karışıklıklardan Bölüm sorumlu olmayacaktır.

viii) 
Dilekçelerde “derse kabul edilmem durumunda diğer dersin çıkarılmasını istiyorum” gibi ifadeler kullanmamanız önemlidir. Ders silme işlemi sadece öğrenci tarafından yapılabilir. Bölüm dersi almanızı uygun görürse kabul etmekle yetkilidir. Bölüm tarafından web sitesinde de ilan edilen kabul listesi Fakülte Öğrenci İşlerine teslim edilir.

ix) 
Dilekçeler ders ders grup olarak incelendiği ve süre çok kısıtlı olduğu için bir dersin kabul edilmesi durumunda diğer dilekçenin göz ardı edilmesi vb. isteklerin gözden kaçması olasıdır. Bunun için mümkün olduğunca mutlaka almanız gereken dersler içi dilekçe veriniz. Aksi taktirde beklenmedik çakışmalar olabilmektedir. Dilekçeyi verdikten sonra aynı saatte başka derse kayıt olduysanız ve dilekçeniz kabul edildiyse o saatteki dersi drop etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

x) 
Kabul edilen kayıtların sisteme işlenmesi ÖİDB tarafından yapılmakta olup, kabul alındığı halde Bölümün yetkisi dışında oluşabilecek kayıt sorunları nedeni ile kayıt olamama durumunda lütfen Fakülte Öğrenci İşlerine ya da ÖİDB yetkililerine başvurunuz.

 

11. Zorunlu dersler ve çok şubeli seçmeli dersler için verilen dilekçelerde öğrencinin kayıt edileceği şube tüm şubelerin doluluk oranına göre Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenecektir. Tüm şubelerin tam dolu olma durumunda ise öğrenciler Bölüm Başkanlığının uygun gördüğü şekilde dağıtılarak kaydedileceklerdir. Gün ve saat değişikliği olmayan şubelerde CRN seçimi Bölüm tarafından yapılacaktır. Bu yüzden boş yer olan dersler için lütfen CRN belirterek dilekçe vermeyiniz.