Araştırma Görevlisi Alım İlanı
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümüne araştırma görevlisi alınacaktır.
Son Başvuru Tarihi: 07.11.2022
Kadro Adedi: 1
İlan adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/10/20221024-4-13.pdf#page=3