Değerli Öğrenciler,

2022-2023 Güz dönemi kayıt sürecinin düzgün bir şekilde yürütülebilmesi için Elektronik ve Haberleşme Bölümü tarafından uygulanacak kurallara ilişkin bilgilendirmeler aşağıda listelenmiştir.

  1. 2021-2022 Güz dönemi ders planının uygulanmaya başlaması nedeni ile önceki planlara dâhil olan öğrencilerin almaları gereken derslerde değişiklikler oluşmuştur. Buna göre 2021-2022 Güz Dönemi öncesi planlara dâhil olan öğrencilerin bu dönem alması gereken derslere denk olan yeni plan dersleri aşağıda listelenmiştir.
Dersin kodu Dersin Adı Denk Dersin kodu Denk dersin adı
MAT271/ MAT271E Olasılık ve İstatistik/ Probability and Statistics EEF271/ EEF271E Olasılık ve İstatistik/ Probability and Statistics
MAT281/ MAT281E Lineer Cebir ve Uygulamaları/ Linear Algebra & Application EEF281/ EEF281E Lineer Cebir ve Uygulamaları/ Linear Algebra & Application
MAT210/ MAT210E Mühendislik Matematiği/Engineering Math. EEF210/ EEF201E Diferansiyel Denklemler/Differential Equations
EHB205/ EHB205E Lojik Tasarıma Giriş/ Introduction to Logic Design EEF205/ EEF205E Lojik Tasarıma Giriş/ Introduction to Logic Design
EHB211/ EHB211E Elektrik Devre Temelleri/ Basics of Electrical Circuits EEF211/ EEF211E Elektrik Devre Temelleri/ Basics of Electrical Circuits
EHB110/ EHB110E Intr. to Prog. Language (C) EEF110/ EEF110E Intr. to Prog. Language (C)
EHB231/ EHB231E Elektronik I / Electronics I EHB222/ EHB222E Elektroniğe Giriş/ Introduction to Electronics

2. 14 Eylül 2022 tarihinde ÖİDB tarafından ilk kayıtlar açılacaktır. Hangi sınıf düzeylerinin hangi gün ve saatlerde kayıt olacağına ilişkin bilgiler kayıtlar kapandıktan sonra ÖİDB tarafından gelen bilgilere göre kendi döneminde açılan zorunlu derslerin kontenjanları isteyen tüm öğrencilerin 

http://www.sis.itu.edu.tr/

sitesindeki Akademik Takvim

https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/akademik-takvim/akademik-takvimler/takvim2023/lisans-akademik-takvimi.php

ve ilgili duyurulardan takip edilebilir.

3. İlk kayıtlar kapandıktan sonra ÖİDB tarafından gelen bilgilere göre kendi döneminde açılan zorunlu derslerin kontenjanları isteyen tüm öğrencilerin dersi almasına olanak sağlayacak şekilde uygun miktarda arttırılacaktır.

Seçmeli derslerde ve kendi dönemi dışında açılan zorunlu derslerde kontenjan artış miktarına Bölüm Başkanlığı tarafından karar verilecektir.

4. http://www.sis.itu.edu.tr/

sitesindeki akademik takvim ve duyurularda belirtilen ya da belirtilecek olan tarihlerde kayıtlar tüm lisans öğrencilerine açılacaktır. Kayıt tarihleri ile ilgili olabilecek tüm güncellemeleri bu şekilde takip etmeniz önemlidir.

 

5. Aşağıda listelenen ve EHB, EHBE Programları için tanımlanan zorunlu derslere sistemde kontenjanı tanımlanan tek şube üzerinden kayıt yapılacaktır.

EHB 101 EHM Giriş ve Müh. Etiği
EHB 222E Introduction to Electronics
EHB 227E Introduction to Optics
EHB 235E Theory of Complex Functions
EHB 313 Elektromagnetik Dalgalar
EHB 313E Electromagnetic Waves
EHB 315 Sayısal İşaret İşleme
EHB 315E Digital Signal Processing
EHB 335E Analog Electronic Circuits
EHB 351 Analog Haberleşme
EHB 351E Analog Communications
EHB 252E Signals and Systems
EEF 110E Intr. to Prog. Language (C)
EEF 205 Lojik Tasarıma Giriş
EEF 205E Introduction to Logic Design
EEF 210 Diferansiyel Denklemler
EEF 201E Differential Equations
EEF 211 Elektrik Devre Temelleri
EEF 211E Basics of Electrical Circuits
EEF 281E Linear Algebra and Applicat.
EEF 271E Probability and Statistics

 

6. Özellikle zorunlu ders kontenjanlarının ÖİDB tarafından belirtilen tarihlerde uygun şekilde arttırılması planlandığı için zorunlu derslere kayıtta sorun olmaması beklenmektedir. Bu yüzden ilgili zorunlu dersin tüm şubelerini kontrol ediniz. Şubelerde yer olduğu takdirde yeni kontenjan artışı yapılmamaktadır. İngilizce şubelerde yer olduğu takdirde %30 Türkçe öğrencilerinin de İngilizce şubelere kayıt olması beklenmektedir.

7. Derslere add‑drop haftası içinde de kayıt olamayan EHMB öğrencileri ve EHMB ÇAP, Mühendislik Tamamlama vb. öğrencisi olup önşart koşulları gibi sistemsel sorunlar nedeni ile kayıt yaptıramayan öğrenciler aşağıdaki kurallar çerçevesinde imzalı ve basılı olarak dilekçe verebilir. (Önemli not: e-posta ile yollanan dilekçeler işleme alınmayacaktır)

8. Dönemin ilk haftası (19-23 Eylül 2022) ders planındaki derslere ekleme-çıkarma yapma (add-drop) haftası olarak belirlenmiştir. Dönem açılmadan önce istediği derslere kayıt yaptıramamış öğrenciler, yer olması halinde ders değişiklikleri yapabilir. Bu hafta aynı zamanda süresi içinde çeşitli nedenlerle hiçbir derse kayıt yaptıramamış öğrenciler için cezalı kayıt haftasıdır.

9. Derslere add‑drop haftası içinde de kayıt olamayan EHMB öğrencileri ve EHMB ÇAP, Mühendislik Tamamlama vb. öğrencisi olup önşart koşulları gibi sistemsel sorunlar nedeni ile kayıt yaptıramayan öğrenciler aşağıdaki kurallar çerçevesinde imzalı ve basılı olarak dilekçe verebilir. (Önemli not: e-posta ile yollanan dilekçeler işleme alınmayacaktır)

i) Kurallara uygun olarak hazırlanan dilekçelerin Bölüm Sekreterliği tarafından (imzalı ve basılı olarak) toplanmasına 22 Eylül 2022 Perşembe günü 15.00’da başlanacaktır. 22 Eylül Perşembe gününe kadar zaman zaman kontenjan artışı yapılabilir. ÖİDB sisteminden takip edilmesi gerekmektedir.  

ii) Yardım bileti ile yollanan ders kayıt talepleri dikkate alınmayacaktır.

iii) Dilekçelerin en geç

23 Eylül Cuma Öğle 12.00

saatine kadar EHM Bölüm Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

E-posta adreslerine yollanan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

iv) Kontenjan artışına Bölüm Başkanlığı tarafından karar verileceği için gerektiği takdirde dersin öğretim üyesi ile iletişime yine Bölüm Başkanlığı tarafından geçilecektir.

v) Öğrencilerin (EEF Fakültesi dışındaki Öğretim Üyelerinden almak istedikleri dersler dışında) ilgili dersin öğretim üyesinden ayrıca onay almasına gerek yoktur.

vi) Dilekçenize haftalık ders programınızı ve transkriptinizi, dersi alamamanız mezuniyetinizle ilgili sorun yaratacaksa mezuniyetime ne kaldı belgesini yüklemeniz önemlidir. Dilekçeyi verdikten sonra aynı saatte başka bir ders alır ya da derste oluşacak boşluklar nedeni ile ilgili derse yazılmayı başarırsanız bunu da ivedilikle EHMB Sekreterliğine bildirmeniz süreç açısından önemlidir. Almak istediğiniz ders ile aynı saatte başka derse yazıldıysanız ders kaydınız yapılamaz.

vii) Kayıt olduğunuz bir dersin başka şubesine kaydınızı geçirmek için dilekçe vermeyiniz.

viii) Dilekçelerde “derse kabul edilmem durumunda diğer dersin çıkarılmasını istiyorum” gibi ifadeler kullanmamanız önemlidir. Ders silme işlemi sadece öğrenci tarafından yapılabilir. Bölüm dersi almanızı uygun görürse kabul etmekle yetkilidir. Bölüm tarafından web sitesinde de ilan edilen kabul listesi Fakülte Öğrenci İşlerine teslim edilir.

ix) Kabul edilen kayıtların sisteme işlenmesi ÖİDB tarafından yapılmakta olup, kabul alındığı halde Bölümün yetkisi dışında oluşabilecek kayıt sorunları nedeni ile kayıt olamama durumunda lütfen Fakülte Öğrenci İşlerine ya da ÖİDB yetkililerine başvurunuz.


10.  "BLG 212 Mikroişlemci Sistemleri" yerine denklik verilen "EHB 455 Mikrodenetleyici Tem.Sist.Tas." dersi alınabilir. Duyurudaki tarihlerde dilekçe de verilebilir.