EHMB 262E Electronics II dersi kontenjan artırımı isteği EHMB tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB)'ye gönderilecektir.
Kontenjan artışlarının öğrenciler tarafından Yaz Öğretimi ders programından takip edilmesi gereklidir.