18 Mayıs 2022 çarşamba günü saat: 15:30-17:30 saatleri arasında tüm Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans öğrencilerine yönelik düzenlenecek

"Yeni Nesil Öğrenci, Yeni Nesil Üniversite"

başlıklı bir oryantasyon sunumu İstanbul Teknik Üniversitesi PDR Merkez Koordinatörü Cem Demirbaş tarafından yapılacaktır. 

Tüm EHMB Öğrencileri katılabilir. 

Katılım Bilgileri: 

Konu: Yeni Nesil Öğrenci, Yeni Nesil Üniversite

Saat: 18 May 2022 05:30 ÖS İstanbul

https://itu-edu-tr.zoom.us/j/93833492335?pwd=TkN2MnNWVU9tOHVGYUxRVEpSUk04QT09