2021-2022-bahar-ehmb-ders-kayit-dilekceleri açıklanmıştır. 

Not: EEF 110E ve EEF 281E sonuçları ile EHMB öğrencileri ELK 336E sonuçları EHMB duyurusunda yayınlanmıştır.

Perşembe 15301730 saatleri arasında EHB 312E dersi açılacaktır.