Not (23-02-2022):
Ders planında EEF 271/E olduğu için MAT 271/E dersini alamayan öğrenciler EEF Öğrenci İşlerine başvurabilirler. 

****
Değerli Öğrenciler,

2021-2022 Bahar dönemi kayıt sürecinin düzgün bir şekilde yürütülebilmesi için Elektronik ve Haberleşme Bölümü tarafından uygulanacak kurallara ilişkin bilgilendirmeler aşağıda listelenmiştir.

1. 16 Şubat 2022 tarihinde ÖİDB tarafından ilk kayıtlar açılacaktır. Hangi sınıf düzeylerinin hangi gün ve saatlerde kayıt olacağına ilişkin bilgiler

http://www.sis.itu.edu.tr/

sitesindeki Akademik Takvim

https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/akademik-takvim/akademik-takvimler/takvim2022/lisans-akademik-takvimi.php

ve ilgili duyurulardan takip edilebilir.

2. İlk kayıtlar kapandıktan sonra ÖİDB tarafından gelen bilgilere göre kendi döneminde açılan zorunlu derslerin kontenjanları isteyen tüm öğrencilerin dersi almasına olanak sağlayacak şekilde uygun miktarda arttırılacaktır.

Seçmeli derslerde ve kendi dönemi dışında açılan zorunlu derslerde kontenjan artış miktarına Bölüm Başkanlığı tarafından karar verilecektir.

3.    http://www.sis.itu.edu.tr/

sitesindeki akademik takvim ve duyurularda belirtilen ya da belirtilecek olan tarihlerde kayıtlar tüm lisans öğrencilerine açılacaktır. Kayıt tarihleri ile ilgili olabilecek tüm güncellemeleri bu şekilde takip etmeniz önemlidir.

Aşağıda listelenen ve EHB, EHBE Programları için tanımlanan zorunlu derslere sistemde kontenjanı tanımlanan tek şube üzerinden kayıt yapılacaktır.

EHB/EEF110E

Intr to Sci&Eng Comp (C),

EHB 206

İşaret İşleme ve Lineer Sist.,

EHB 206E

Signal Processing&Linear Syst.

EHB 208

Veri Yapıları ve Programlama

EHB 208E

Data Structures & Programming

EHB 211

Elektrik Devre Temelleri

EHB 212

Elektromagnetik Alanlara Giriş

EHB 212E

Intr.to Electromagnetic Fields

EHB 222E

Introduction to Electronics

EHB 232

Devre ve Sistem Analizi

EHB 232E

Circuit and System Analysis

EHB 252E

Signals and Systems

EHB 262

Elektronik II

EHB 262E

Electronics II

EHB 322E

Digital Electronic Circuits(Pazartesi şubesi)

EHB 352E

Digital Communications

EHB 362

Mikrodalga Mühendisliği

EHB 362E

Microwave Engineering

MAT/EEF 281

Lineer Cebir ve Uygulamaları

MAT/EEF 281E

Linear Algebra and Applicat.

MAT 271E

Probability and Statistics

 

 

 

5. Özellikle zorunlu ders kontenjanlarının ÖİDB tarafından belirtilen tarihlerde uygun şekilde arttırılması planlandığı için zorunlu derslere kayıtta sorun olmaması beklenmektedir. Bu yüzden ilgili zorunlu dersin tüm şubelerini kontrol ediniz. Şubelerde yer olduğu takdirde yeni kontenjan artışı yapılmamaktadır. İngilizce şubelerde yer olduğu takdirde %30 Türkçe öğrencilerinin de İngilizce şubelere kayıt olması beklenmektedir.

6. Zorunlu dersler ve çok şubeli seçmeli dersler için verilen dilekçelerde öğrencinin kayıt edileceği şube tüm şubelerin doluluk oranına göre Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenecektir. Tüm şubelerin tam dolu olma durumunda ise öğrenciler Bölüm Başkanlığının uygun gördüğü şekilde dağıtılarak kaydedileceklerdir.

7. Dönemin ilk haftası (21-25 Şubat 2022) ders planındaki derslere ekleme-çıkarma yapma (add-drop) haftası olarak belirlenmiştir. Dönem açılmadan önce istediği derslere kayıt yaptıramamış öğrenciler, yer olması halinde ders değişiklikleri yapabilir. Bu hafta aynı zamanda süresi içinde çeşitli nedenlerle hiçbir derse kayıt yaptıramamış öğrenciler için cezalı kayıt haftasıdır.

8. Derslere add‑drop haftası içinde de kayıt olamayan EHMB öğrencileri ve EHMB ÇAP, Mühendislik Tamamlama vb. öğrencisi olup önşart koşulları gibi sistemsel sorunlar nedeni ile kayıt yaptıramayan öğrenciler aşağıdaki kurallar çerçevesinde dilekçe verebilir. (Önemli not: Dilekçelerin hem e-posta hem de basılı olarak verilmesi zorunludur. Aksi takdirde dilekçelerin takibinde hatalar oluşabilir.)

Dilekçe örneklerine https://ee.itu.edu.tr/ogrenciler/belgeler-formlar adresinden ulaşılabilir. 

i) Kurallara uygun olarak hazırlanan dilekçelerin Bölüm Sekreterliği tarafından (e-posta ve basılı dilekçe ile) toplanmasına 21 Şubat 2022 Pazartesi günü 17.00’da başlanacaktır.

ii) Yardım bileti ile yollanan ders kayıt talepleri dikkate alınmayacaktır.

iii) Dilekçelerin e-posta ile en geç

22 Şubat Salı akşamı 21.00

saatine kadar PDF biçiminde ehb@itu.edu.tr adresine yollanması gerekmektedir.
Dilekçe içinde metinde öğrenci no, adı soyadı, CRN ve ders kodları metin olarak da yer almalıdır.  Eposta ituid @itu.edu.tr adresinden gönderilmelidir. 

Dilekçelerin basılı olarak da en geç

23 Şubat Çarşamba öğle 12.00

saatine kadar EHMB Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

Kişisel e-posta adreslerine yollanan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

iv) Dilekçe için yolladığınız e-postanın “Konu” kısmına “Add-drop haftası Ders Kodu 1 / Ders Kodu 2 ders kayıt dilekçesi” benzeri bir ifadeyi mutlaka ekleyiniz. (Ders veya derslerin kodlarını konu kısmına eklemeyi unutmayınız.) Kontenjan artışına Bölüm Başkanlığı tarafından karar verileceği için gerektiği takdirde dersin öğretim üyesi ile iletişime yine Bölüm Başkanlığı tarafından geçilecektir.

v)  Öğrencilerin (EEF Fakültesi dışındaki Öğretim Üyelerinden almak istedikleri dersler dışında) ilgili dersin öğretim üyesinden ayrıca onay almasına gerek yoktur.

vi) Dilekçenize haftalık ders programınızı ve transkriptinizi, dersi alamamanız mezuniyetinizle ilgili sorun yaratacaksa mezuniyetime ne kaldı belgesini yüklemeniz önemlidir. Dilekçeyi verdikten sonra aynı saatte başka bir ders alır ya da derste oluşacak boşluklar nedeni ile ilgili derse yazılmayı başarırsanız bunu da ivedilikle 
ehb [at] itu.edu.tr adresine bildirmeniz süreç açısından önemlidir. Almak istediğiniz ders ile aynı saatte başka derse yazıldıysanız ders kaydınız yapılamaz.

vii)  Kayıt olduğunuz bir dersin başka şubesine kaydınızı geçirmek için dilekçe vermeyiniz.

viii) Dilekçelerde “derse kabul edilmem durumunda diğer dersin çıkarılmasını istiyorum” gibi ifadeler kullanmamanız önemlidir. Ders silme işlemi sadece öğrenci tarafından yapılabilir. Bölüm dersi almanızı uygun görürse kabul etmekle yetkilidir. Bölüm tarafından web sitesinde de ilan edilen kabul listesi Fakülte Öğrenci İşlerine teslim edilir.

ix) Kabul edilen kayıtların sisteme işlenmesi ÖİDB tarafından yapılmakta olup, kabul alındığı halde Bölümün yetkisi dışında oluşabilecek kayıt sorunları nedeni ile kayıt olamama durumunda lütfen Fakülte Öğrenci İşlerine ya da ÖİDB yetkililerine başvurunuz.

9.  
EHB 110E dersi yerine denklik verilmiş olan EEF 110E dersi alınacaktır. 

10. 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - Lisans Ders Programı Duyuruları (14-02-2022)

https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/ders-programi/202220/lisans-genel-duyurular.php

2- Ders Denklikleri

3- ÇAP – Yandal Kayıtları Duyurusu 

4- Mühendislik Tamamlama Kayıtları Duyurusu

..

7- Bitirme Tasarım Projesi Duyurusu

..
15- Lisans Öğrencilerinin -  Yüksek Lisanstan ders alımı

...
maddelerinin de okunması yararlı olacaktır. 


11.

 

MAT 281/E dersi yerine denklik verilmiş olan EEF 281/E alınacaktır. MAT 281/E dersine  kayıtlı öğrenciler ÖİDB tarafından aynı gün ve saatteki EEF 281/E dersine aktarılacaktır. 


12.
EHB 221/E, EHB 324/E gibi laboratuvar dersleri dilekçeleri dönem dersi ise değil ise veya alternatif şubelerde zorunlu ders ile çakışmayan boş kontenjan varsa kabul edilmeyecektir. 

13. 
Ders planında DAN 301 dersi  olan EHB/EHBE programları öğrencileri  DAN 301 yerine eşdeğerlik verilmiş olan  23012 CRN'li DAN 102 dersine kayıt olacaklardır.

14. 
Dilekçe sonuçları 24 Şubat 2022, Perşembe günü duyurulacaktır.