https://www.sis.itu.edu.tr/TR/duyurular/duyurular.php
sayfasına 14-10-2021 tarihli aşağıdaki duyuru eklenmiştir. 

4901 Tasarım I / 4901E Design I dersine Yazılma Şartları Hakkında
https://www.sis.itu.edu.tr/TR/duyurular/duyuru-detay.php?id=1569