Değerli Öğrenciler,

2021-2022 Güz dönemi kayıt sürecinin düzgün bir şekilde yürütülebilmesi için Elektronik ve Haberleşme Bölümü tarafından uygulanacak kurallara ilişkin bilgilendirmeler aşağıda listelenmiştir.

1.  27 Eylül 2021 tarihinde ÖİDB tarafından ilk kayıtlar açılacaktır. Hangi sınıf düzeylerinin hangi gün ve saatlerde kayıt olacağına ilişkin bilgiler takip edilebilir.

http://www.sis.itu.edu.tr/  sitesindeki Akademik Takvim  ve

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı  26-09-2021 tarihli
Lisans Ders Programı Duyurularındaki 
https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/ders-programi/202210/lisans-genel-duyurular.php
"Madde 3. Yatay Geçiş / Dikey Geçiş öğrencileri intibak, bağlı olunacak ders planı ve Ders Kayıtları
ve 
Madde 4. Mühendislik Tamamlama Ders Kayıtları " 

hakkında ek bilgiler yer almaktadır. 

 

2. İlk kayıtlar kapandıktan sonra ÖİDB tarafından gelen bilgilere göre kendi döneminde açılan zorunlu derslerin kontenjanları isteyen tüm öğrencilerin dersi almasına olanak sağlayacak şekilde uygun miktarda arttırılacaktır.

Seçmeli derslerde ve kendi dönemi dışında açılan zorunlu derslerde kontenjan artış miktarına Bölüm Başkanlığı tarafından karar verilecektir.

3. http://www.sis.itu.edu.tr/

sitesindeki akademik takvim ve duyurularda belirtilen ya da belirtilecek olan tarihlerde kayıtlar tüm lisans öğrencilerine açılacaktır. Kayıt tarihleri ile ilgili olabilecek tüm güncellemeleri bu şekilde takip etmeniz önemlidir.

4. EHB110E  Intr to Sci&Eng Comp (C), EHB205E Introduction to Logic Design, EHB211 Elektrik Devre Temelleri, EHB211E Basics of Electrical Circuits, EHB22E Introduction to Electronics, EHB231E Electronics I derslerine sistemde kontenjanı tanımlanan tek şube üzerinden kayıt yapılacaktır.

Kayıtlar tamamlandıktan sonra dönem başında tüm kayıtlı öğrenciler açılan toplam şube sayısına göre dağıtılacaklardır. Lütfen dönemin ilk haftası kayıtlı olduğunuz şube CRN’sini kontrol ediniz.

5. Özellikle zorunlu ders kontenjanlarının ÖİDB tarafından belirtilen tarihlerde uygun şekilde arttırılması planlandığı için zorunlu derslere kayıtta sorun olmaması beklenmektedir. Bu yüzden ilgili zorunlu dersin tüm şubelerini kontrol ediniz. Şubelerde yer olduğu takdirde yeni kontenjan artışı yapılmamaktadır.

6. Dönemin ilk haftası (4-8 Ekim 2021) ders planındaki derslere ekleme-çıkarma yapma (add-drop) haftası olarak belirlenmiştir. Dönem açılmadan önce istediği derslere kayıt yaptıramamış öğrenciler, yer olması halinde ders değişiklikleri yapabilir. Bu hafta aynı zamanda süresi içinde çeşitli nedenlerle hiçbir derse kayıt yaptıramamış öğrenciler için cezalı kayıt haftasıdır.

7. Derslere add‑drop haftası içinde de kayıt olamayan EHMB öğrencileri ve EHMB ÇAP/Yandal, öğrencisi olup ön şart koşulları gibi sistemsel sorunlar nedeni ile kayıt yaptıramayan öğrenciler aşağıdaki kurallar çerçevesinde dilekçe verebilir. EEF Belgeler/Dilekçeler sayfası için lütfen buraya tıklayınız. 

i. Kurallara uygun olarak hazırlanan dilekçelerin Bölüm Sekreterliği tarafından e-posta ile toplanmasına 4 Ekim 2021 Pazartesi günü 17.30’dan itibaren başlanacaktır.

ii. Yardım bileti ile yollanan ders kayıt talepleri dikkate alınmayacaktır.

iii. Resmi dilekçelerin PDF olarak en geç 5 Ekim 2021 Salı akşamı saat: 23.00’e kadar  ehb@itu.edu.tr adresine yollanması gerekmektedir. Kişisel e-posta adreslerine yollanan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

iv. Dilekçe için yolladığınız e-postanın “Konu” kısmına “Add-drop haftası EHB XXX/EHB YYY ders kayıt dilekçesi” ifadesini mutlaka ekleyiniz. Dilekçe içeren eposta metini içinde öğrenci adı soyadı, numarası ve almak istediği ders kodu yer almalıdır. Kontenjan artışına Bölüm Başkanlığı tarafından karar verileceği için gerektiği takdirde dersin öğretim üyesi ile iletişime yine Bölüm Başkanlığı tarafından geçilecektir. Öğrencilerin ilgili dersin öğretim üyesinden ayrıca onay almasına gerek yoktur.

v. Dilekçenize haftalık ders programınızı ve transkriptinizi, dersi alamamanız mezuniyetinizle ilgili sorun yaratacaksa mezuniyetime ne kaldı belgesini yüklemeniz önemlidir. Dilekçeyi verdikten sonra aynı saatte başka bir ders alır ya da derste oluşacak boşluklar nedeni ile ilgili derse yazılmayı başarırsanız bunu da ivedilikle ehb@itu.edu.tr adresine bildirmeniz süreç açısından önemlidir. Almak istediğiniz ders ile aynı saatte başka derse yazıldıysanız ders kaydınız yapılamaz.
vi. Mühendislik Tamamlama Öğrencilerinin
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı  26-09-2021 tarihli
Lisans Ders Programı Duyurularındaki
https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/ders-programi/202210/lisans-genel-duyurular.php
Madde 4. Mühendislik Tamamlama Ders Kayıtları
maddesini okumaları gereklidir. 
vii.
27-09-2021 tarihinde 
"Ders Kaydı Yapamayan ÇAP ve Yandal Öğrencilerinin Dikkatine"
başlıklı duyuru ile ÖİDB web sitesinde
https://www.sis.itu.edu.tr/TR/duyurular/duyuru-detay.php?id=1560

adresinde yayınlanmıştır. 

8. Zorunlu dersler ve çok şubeli seçmeli dersler için verilen dilekçelerde öğrencinin kayıt edileceği şube tüm şubelerin doluluk oranına göre Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenecektir. Tüm şubelerin tam dolu olma durumunda ise öğrenciler Bölüm Başkanlığının uygun gördüğü şekilde dağıtılarak kaydedileceklerdir.