BURSİYER İLANI

Fotoakustik Tomografik Görüntüleme Yöntemi Geliştirilmesi konusunda TÜBİTAK destekli projede çalışmak üzere lisansüstü bursiyerler ve  Doktora Sonrası araştırmacı aranıyor.

Lisansüstü bursiyerler:

  • Fotoakustik görüntüleme algoritması geliştirme
  • Fotoakustik ve ultason görüntüleme yöntemlerinin birleştirilmesi
  • Çok katmanlı ortamlarda katman ses hızlarının belirlenmesi için algoritma geliştirme

 

konularında çalışacaktır.

 Başvuran öğrencilerin MATLAB kodlama, işaret işleme ve görüntü işleme konularında yetkin olmaları beklenmekte olup tercihen elektromanyetik dalga  yayılımı konusunda bilgi sahibi olması beklenmektedir.

 Doktora sonrası araştırmacı: 

  • VERASONICS ultrason veri alma sistemi ile darbeli lazerden oluşan fotoakustik tomografik deney sisteminden sorumlu olacaktır.
  • Deneylerde kullanılmak üzere agar, silikon bazlı deri ortamını modelleyen fantomlar gelistirecektir.
  • Projede çalışan lisansüstü bursiyerlerin çalışmalarını koordine edecektir.


İletişim:  Doç. Dr. Özgür Özdemir

              ozdemiroz3@itu.edu.tr

PDF İlan Dosyası: bursiyer-ilani-2021

oozdemir-bursiyer-ilani-2021