Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi, Doktora Öğrencisi Yüksek Mühendis İbrahim Yıldırım, Koç Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ertuğrul Başar ile birlikte hazırladıkları konferans bildirisi ile 18-20 Kasım 2020 arasında yapılan IEEE Latin-American Conference on Communications - (IEEE LATINCOM) konferansında, 

E. Basar, I. Yildirim, “SimRIS Channel Simulator for Reconfigurable Intelligent Surface-Empowered Communication Systems”, IEEE Latin-American Conference on Communications (LATINCOM), Virtual Conference, 18-20 Nov. 2020. [PDF-link]

bildirisiyle "Best Paper Award" ödülü almaya değer görülmüştür. 

Araştırma Görevlimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz. 


Referanslar
* İlgili İTÜ Haberi: "Araştırma Görevlimiz İbrahim Yıldırım’a IEEE Konferansında En İyi Yayın Ödülü"
* IEEE Latin-American Conference on Communications - (IEEE LATINCOM) Hakkında 

iyildirim
   latincom award image