EHMB Araştırma Görevlimize IEEE LATINCOM'da "Best Paper Award" Ödülü!

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi, Doktora Öğrencisi Yüksek Mühendis İbrahim Yıldırım, Koç Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ertuğrul Başar ile birlikte hazırladıkları konferans bildirisi ile 18-20 Kasım 2020 arasında yapılan IEEE Latin-American Conference on Communications - (IEEE LATINCOM) konferansında, 

E. Basar, I. Yildirim, “SimRIS Channel Simulator for Reconfigurable Intelligent Surface-Empowered Communication Systems”, IEEE Latin-American Conference on Communications (LATINCOM), Virtual Conference, 18-20 Nov. 2020. [PDF-link]

bildirisiyle "Best Paper Award" ödülü almaya değer görülmüştür. 

Araştırma Görevlimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz. 


Referanslar
* İlgili İTÜ Haberi: "Araştırma Görevlimiz İbrahim Yıldırım’a IEEE Konferansında En İyi Yayın Ödülü"
* IEEE Latin-American Conference on Communications - (IEEE LATINCOM) Hakkında 
* Best Paper Award ödülü alan bildiri pdf belgesi adresi
iyildirim
   latincom award image