Oda No: 3215
Website: www.thal.itu.edu.tr
E-posta: thal@itu.edu.tr
Telefon: 285 7401

Laboratuvarın Amacı

Telsiz haberleşme teknikleri ve sistemleri konusunda araştırmalar yapmak, akademi ve endüstri hedeflerine yönelik araştırmalar yaparak, yeni uygulamalar geliştirmek.

Laboratuvarın Görevi

Lisansüstü ve lisans tezleri hazırlanması için laboratuvar imkanları sağlamak, araştırmaya yönelik faaliyetleri desteklemek.

Çalışma Grubu

 • Prof.Dr. İbrahim Altunbaş
 • Prof.Dr. M. Ertuğrul Çelebi
 • Prof.Dr. Hakan Ali Çırpan
 • Dr. Öğr. Üyesi Semiha Tedik Başaran

Çalışma Alanları

 • Kanal kodlama,
 • MIMO kanallar, OFDM,
 • Uzay-zaman kodları ve işbirlikli iletişim,
 • Bilişsel ağlar,
 • Telsiz haberleşme ağ yönetimi ve optimizasyonu,
 • Telsiz yerel alan/örgü ağları - WLAN, WMN

Laboratuvar Olanakları

 • 4x-8x çok çekirdekli bilgisayarlar
 • Modemler
 • TMS320C6416 DSP Starter Kit (DSK)
 • EZ430-CHRONOS Kit
 • Femtocell test kit
 • Uygulama geliştirme ortamı ve telefon
 • CCS 4.0 yazılımı
 • CC2530 ZDK Zigbee geliştirme kiti
 • MSP430 Mikrodenetleyici
 • 1 GHz spektrum analizör
 • 50 MHz analog osiloskop

Sayısal Haberleşme Sistemleri Tasarım ve Uygulamaları

 • Sayısal Modülasyon / Demodülasyon,
 • Hat Kodlama ve Kısmi Yanıtlı İşaretleşme,
 • Kanal Kodlama ve Kod Çözme,
 • Yayılmış Spektrumlu Haberleşme ve CDMA,
 • Modemler, Sayısal Bağlaşma ve Santraller,
 • Haberleşme Protokolleri ve Ağları,
 • Kanal Dengeleme ve Modelleme,
 • Telsiz Haberleşme.
 • thal_res3
 • lab-thal-7
 • lab-thal-6
 • lab-thal-3-energy-harvester
 • thal_res3 (1)
 • wrt54gl-thal
 • lab-thal-1