Oda No: 1406
Website:
E-posta:
Telefon: 285 3641

Laboratuvarın Amacı

Temel mikrodalga ölçme yöntemleri ve bunların uygulamalarıkonusunda beceri kazandırmak.

Laboratuvarın Görevi

Lisans eğitimi, Bitirme Çalışması, Yüksek Lisans Tezi ve Doktora Tezi çalışmalarına katkı sağlamak.

Araştırma ve Uygulama Alanları

 • Mikrodalga aktif ve pasif devre tasarımı,
 • Mikrodalga anten tasarımı ve testlerinin yapılması,

Laboratuvarın Olanakları

  X-Bandı frekans,
  dalga boyu,
  empedans ölçme düzenleri,
  Anten ölçme setleri,
  Ku bandı güç ölçme düzeni,
  Laser kaynakları,
  temel optik ölçüm düzeni elemanları,
  S,
  X ve Ku bandı işaret kaynakları,
  S-bandı Spektrum Analizörü,
  Network Analizörü

Araştırmacı Bilgileri

Laboratuvarda2 öğretim üyesi, 1 araştırmagörevlisi aktif olarak bulunmaktadır.

Yürütülen Projeler

  DDO,
  S-parametreleri,
  dilektrik sabiti,
  zayıflama,
  güç,
  dalga boyu,
  anten ışıma diyagramı,
  anten kazancı,
  kablo karekteristik empedansı,
  S-Bandı yayın frekans spektrumu ölçümleri.
Broşür pdf dosyası linki:[pdf]
 • lab-mikrodalga-7
 • lab-mikrodalga-6
 • lab-mikrodalga-5
 • lab-mikrodalga-4
 • lab-mikrodalga-3
 • lab-mikrodalga-2
 • lab-mikrodalga-1