Oda No: 3202-3204
Website: www.hablab.itu.edu.tr
E-posta: hablab@itu.edu.tr
Telefon: 285 36 41

Laboratuvarın Amacı

Telekomünikasyon Mühendisliği Lisans Programı öğrencilerine temel ve ileri düzey haberleşme teknikleri ve sistemleri konusunda eğitim vermek; araştırma faaliyetlerinde bulunmak.

Laboratuvarın Görevi

7. yarıyıl zorunlu EHB 481 - EHB 481E Temel Haberleşme Sistemleri Tasarım ve Uygulamaları Laboratuvarı dersinde eğitim amaçlı kullanım
8. yarıyıl seçmeli EHB 431 - Sayısal Haberleşme Sistemleri Tasarımı ve Uygulamaları dersinde eğitim ve araştırma amaçlı kullanım.

Çalışma Alanları

 • Analog ve Sayısal Haberleşme Sistemleri,
 • Modülasyon Teknikleri,
 • Kodlama ve Kod Çözme Teknikleri,
 • Haberleşme Protokolleri ve Ağları,
 • Sayısal Bağlaşma Sistemleri,
 • Telsiz Haberleşme.

Laboratuvar Olanakları

 • 5 adet TIMS ana deney seti,
 • TIMS deney modülleri,
 • DeLorenzo veri haberleşmesi ve sayısal bağlaşma deney seti,
 • DeLorenzo haberleşme protokolleri ve ağları deney seti,
 • Elettronica Veneta telsiz haberleşme deney seti,
 • DECT telsiz telefon seti,
 • LJT iletim hatları deney seti,
 • 5 adet PICO sanal osiloskop ve spektrum analizörü,
 • Analog ve sayısal osiloskoplar,
 • İşaret üreteçleri,
 • Güç kaynakları,
 • Bilgisayarlar

Araştırmacı Bilgileri

Laboratuvardan sorumlu 3 öğretim üyesi (1 profesör, 1 doçent, 1 öğretim görevlisi, 1 mühendis) bulunmaktadır. Laboratuvarda 6 araştırma görevlisi deneyler yaptırmaktadır.

Laboratuvarda Yapılan Deneyler

Temel Haberleşme Sistemleri Tasarım ve Uygulamaları Laboratuvarı

 • Genlik Modülasyonu / Demodülasyonu,
 • Frekans Modülasyonu / Demodülasyonu,
 • Örnekleme ve Darbe Modülasyonu,
 • Darbe Kod Modülasyonu,
 • Delta Modülasyonu,
 • Temelband Haberleşmede Bit Hata Olasılığı

Sayısal Haberleşme Sistemleri Tasarım ve Uygulamaları

 • Sayısal Modülasyon / Demodülasyon,
 • Hat Kodlama ve Kısmi Yanıtlı İşaretleşme,
 • Kanal Kodlama ve Kod Çözme,
 • Yayılmış Spektrumlu Haberleşme ve CDMA,
 • Modemler, Sayısal Bağlaşma ve Santraller,
 • Haberleşme Protokolleri ve Ağları,
 • Kanal Dengeleme ve Modelleme,
 • Telsiz Haberleşme.
Broşür pdf dosyası linki:[pdf]
 • lab-hablab-8
 • lab-hablab-12
 • tims-set-1
 • lab-hablab-11
 • lab-hablab-9
 • lab-hablab-5
 • lab-hablab-7
 • lab-hablab-2
 • lab-hablab-6
 • lab-hablab-10
 • lab-hablab-1
 • lab-hablab-4
 • EHB481-2013
 • 4hablab