2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi Kayıtları Hakkında Duyuru

by Suat Aksu | Tem 04, 2022
Yaz öğretimi EHB 262E kontenjan artışı hk.
EHMB 262E Electronics II dersi kontenjan artırımı isteği EHMB tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB)'ye gönderilecektir.
Kontenjan artışlarının öğrenciler tarafından Yaz Öğretimi ders programından takip edilmesi gereklidir.  
 
 
 
 

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

electronic

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programında veri, ses ve video gibi bilgilerin işlenmesi, iletilmesi, algılanması, saklanması, bu işlevleri yerine getirecek elektronik düzen ve sistemlerin tasarımı, antenler ve elektromagnetik alan ve dalga kuramları ve uygulamaları, yarı iletken elektronik elemanların fiziği ve üretim teknolojileri ile uğraşan, hızla gelişen elektronik ve telekomünikasyon teknolojilerine ayak uyduracak bilgi birikimi ve bilimsel formasyona sahip mühendisler yetiştirilmektedir.

electronic abet akreditasyonu

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır. ABET Akreditasyonu sayfamızdan daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.