"Yeni Nesil Öğrenci, Yeni Nesil Üniversite" EHMB Öğrencileri Sunumu

by Suat Aksu | May 12, 2022
"Yeni Nesil Öğrenci, Yeni Nesil Üniversite" sunumu hk.
18 Mayıs 2022 çarşamba günü saat: 15:30-17:30 saatleri arasında tüm Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans öğrencilerine yönelik düzenlenecek

"Yeni Nesil Öğrenci, Yeni Nesil Üniversite"

başlıklı bir oryantasyon sunumu İstanbul Teknik Üniversitesi PDR Merkez Koordinatörü Cem Demirbaş tarafından yapılacaktır. 

Tüm EHMB Öğrencileri katılabilir. 

Katılım Bilgileri: 

Konu: Yeni Nesil Öğrenci, Yeni Nesil Üniversite

Saat: 18 May 2022 05:30 ÖS İstanbul

https://itu-edu-tr.zoom.us/j/93833492335?pwd=TkN2MnNWVU9tOHVGYUxRVEpSUk04QT09 

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

electronic

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programında veri, ses ve video gibi bilgilerin işlenmesi, iletilmesi, algılanması, saklanması, bu işlevleri yerine getirecek elektronik düzen ve sistemlerin tasarımı, antenler ve elektromagnetik alan ve dalga kuramları ve uygulamaları, yarı iletken elektronik elemanların fiziği ve üretim teknolojileri ile uğraşan, hızla gelişen elektronik ve telekomünikasyon teknolojilerine ayak uyduracak bilgi birikimi ve bilimsel formasyona sahip mühendisler yetiştirilmektedir.

electronic abet akreditasyonu

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır. ABET Akreditasyonu sayfamızdan daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.