Öğretim Üyemize 2021 ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü

by Suat Aksu | Oca 30, 2022
Araştırmalarıyla bilim alanlarından birinin gelişme­sine katkıda bulunan ... ayrıntılar
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Mustafa Altun 2021 yılında verilen ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü'nü almaya layık görülmüştür. 

Doç Dr. Mustafa Altun İTÜ Elektrik-Elektrik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nde Nanoelektronik ve Hesaplama (Emerging Circuits and Computation (ECC) Group) Araştırma Grubunu yönetmekte olup araştırma grubu çalışmalarını görmek için www.ecc.itu.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Öğretim Üyemizi Kutlar, başarılarının devamını dileriz. 


Kaynaklar: 
https://parlar.org.tr/ 
Araştırma Teşvik Ödülü
"Araştırmalarıyla bilim alanlarından birinin gelişme­sine katkıda bulunan ya da bu alanda ülke sorunlarının çözümüne yardımcı olan genç araştırmacılara (ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını doldurmamış olan) verilen ödüldür. Bu ödül, belli bir araştırma çalışması için verilebileceği gibi bir araştırmacının ya da bir araştırmacı grubunun tüm çalışmaları gözönüne alınarak da verilebilir."

** 2021 Yılı ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı Ödülleri Haberi 

** Emerging Circuits and Computation (ECC) Group websitesi Haberi

2021-m.altun-m.parlar-vakfi-arastirma-tesvik-odulu
İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

electronic

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programında veri, ses ve video gibi bilgilerin işlenmesi, iletilmesi, algılanması, saklanması, bu işlevleri yerine getirecek elektronik düzen ve sistemlerin tasarımı, antenler ve elektromagnetik alan ve dalga kuramları ve uygulamaları, yarı iletken elektronik elemanların fiziği ve üretim teknolojileri ile uğraşan, hızla gelişen elektronik ve telekomünikasyon teknolojilerine ayak uyduracak bilgi birikimi ve bilimsel formasyona sahip mühendisler yetiştirilmektedir.

electronic abet akreditasyonu

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır. ABET Akreditasyonu sayfamızdan daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.