EHMB Araştırma Görevlimize IEEE LATINCOM'da "Best Paper Award" Ödülü!

by Suat Aksu | Şub 19, 2021
İTÜ EHMB Araştırma Görevlisi İbrahim Yıldırım'a IEEE Latincom'da "Best Paper Award" ödülü
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi, Doktora Öğrencisi Yüksek Mühendis İbrahim Yıldırım, Koç Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ertuğrul Başar ile birlikte hazırladıkları konferans bildirisi ile 18-20 Kasım 2020 arasında yapılan IEEE Latin-American Conference on Communications - (IEEE LATINCOM) konferansında, 

E. Basar, I. Yildirim, “SimRIS Channel Simulator for Reconfigurable Intelligent Surface-Empowered Communication Systems”, IEEE Latin-American Conference on Communications (LATINCOM), Virtual Conference, 18-20 Nov. 2020. [PDF-link]

bildirisiyle "Best Paper Award" ödülü almaya değer görülmüştür. 

Araştırma Görevlimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz. 


Referanslar
* İlgili İTÜ Haberi: "Araştırma Görevlimiz İbrahim Yıldırım’a IEEE Konferansında En İyi Yayın Ödülü"
* IEEE Latin-American Conference on Communications - (IEEE LATINCOM) Hakkında 
* Best Paper Award ödülü alan bildiri pdf belgesi adresi
iyildirim
   latincom award image

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

electronic

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programında veri, ses ve video gibi bilgilerin işlenmesi, iletilmesi, algılanması, saklanması, bu işlevleri yerine getirecek elektronik düzen ve sistemlerin tasarımı, antenler ve elektromagnetik alan ve dalga kuramları ve uygulamaları, yarı iletken elektronik elemanların fiziği ve üretim teknolojileri ile uğraşan, hızla gelişen elektronik ve telekomünikasyon teknolojilerine ayak uyduracak bilgi birikimi ve bilimsel formasyona sahip mühendisler yetiştirilmektedir.

electronic abet akreditasyonu

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (Engineering Accreditation Commission - EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org .